Många vill gå i pension innan de fyllt 65

I en ny riksrepresentativ Sifo-undersökning som Kantar genomfört på uppdrag av Folksam uppger drygt 4 av 10 (44 procent) att de hoppas kunna gå i pension före de fyller 65 år. Det är en ökning med 4 procentenheter jämfört med förra året, då var svaret på samma fråga 40 procent. Samtidigt uppger knappt hälften av svenskarna (48 procent) att de tror att de måste arbeta tills minst 68 år för att få en trygg pension, vilket är en ökning från 42 procent jämfört med förra året.

De flesta inser att det är bra för pensionen att jobba längre upp i åldrarna, men alla kan inte, eller får inte, jobba tills de är över 67 år gamla. Ett eget pensionssparande är ett sätt att öka den ekonomiska tryggheten på ålderns höst, men den allmänna pensionen behöver också förändras och arbetsmarknaden behöver bli bättre på att ta tillvara på den kompentens och erfarenhet som finns hos äldre.

Ytterligare resultat från undersökningen:

– Var fjärde svarande (25 procent) uppger att de är oroliga för att inte kunna jobba så länge som behövs för att få en trygg pension, motsvarande siffra förra året var 22 procent.

– 45 procent av de tillfrågade männen tror att de måste arbeta tills de är minst 68 år för att få en trygg pension, motsvarande siffra förra året var 40 procent.

– Över hälften (51 procent) av de tillfrågade kvinnorna uppger att de tror att de måste jobba tills de är minst 68 år gamla för att få en trygg pension, motsvarande siffra förra året var 45 procent.

Att så pass många uppger att de är oroliga för att inte kunna jobba så länge som behövs för att få en trygg pension är oroväckande. Förutsättningarna för att kunna arbeta längre ser väldigt olika ut för olika personer och idag är det tyvärr inte möjligt för många att jobba längre,

Tre åtgärder som enligt Folksam troligtvis ökar viljan att arbeta längre och minskar oron för sin kommande pension:

1. En reformering av det allmänna pensionssystemet som inkluderar en höjning av pensionsrätten, införande av en pensionsgas samt en modernisering av garantipensionen, vilket skulle höja den allmänna pensionen till 60 procent av tidigare inkomst och skapa en ökad ekonomisk grundtrygghet.

2. Ett skattegynnat privat pensionsförsäkringssparande som ger bra möjligheter att spara ikapp ifall man riskerar att få en låg pension.

3.  En arbetsmarknad där arbetsmiljön och lång yrkes- och arbetserfarenhet tas om hand och prioriteras. Åtgärder som möjliggör för fler att jobba längre är ett ansvar som vilar på arbetsmarknadens parter men även våra politiker.