Granbarkborren under kontroll

Granbarkborren har sedan 2018 varit ett växande problem för skogsägarna i Dalarna. Angreppen har varit många och vissa skogsägare har blivit hårt drabbade.