Nu kan föreningen släppa på bromsen

Museisällskapet Jädraås-Tallås Järnväg har fått ett glädjebesked från Riksantikvarieämbetet.