Valdeltagandet var svagt i Dalarna

"Mer bruksort i Bryssel".Det var Sofie Eriksson, 31, slogan under hela valkampanjen. Nu blir det upptill bevis. Hon stod på femteplats på Socialdemokraternas lista och…