Det kan bli Datacenter i Lingbo

Företaget Hyperco undersöker möjligheten att etablera datacenter i Lingbo, Ockelbo kommun.