Vi är på väg att förlora vårt teaterhus!

I snart 30 år har Teatermaskinen funnits i Riddarhyttan i Skinnskattebergs kommun. Under dessa år har vi skapat en lång rad kulturarrangemang och representerat Skinnskattebergs kommun lokalt, nationellt och internationellt. Vi har skapat en plats där kulturen och konsten kan – och får – finnas och utvecklas. Scenrummet (teaterbyggnaden Maskinteatern) är ett av de största i hela Västmanland. Vi har skapat postdramatiska verk och formexperiment, ett fyrtiotal nyskrivna svenska pjäser och ett flertal dansverk med professionella och amatörer. Vi har bjudit in forskare att arbeta med oss.

Teatermaskinen är både en konstnärsfokuserad produktionsplats för scenkonst och en arbetslokal för lokalt verksamma konstnärer. Här möts nationell och internationell konst, kultur och lokalsamhälle. Teatermaskinens förankring i Riddarhyttan har tagit sig i uttryck i flera community-projekt, scenkonstproduktioner och monologer som tar upp bygdens specifika historia och samhällsaktuella frågor. Teatermaskinen betyder mycket för alla de konstnärer som varit i residens här, deltagit i våra festivaler och ingått i våra EU-projekt. Det är också en viktig plats för personer som befinner sig i samhällets periferi, de som behöver ett sammanhang och en plats att komma till.

Vi har varit ansvariga för stora EU-projekt, varit delaktiga i många andra, vi har genomfört residens, festivaler, seminarier, bild och konstutställningar och konserter. Vi har haft internationella samarbeten i vårt fantastiska teaterhus, Maskinteatern, som vi började bygga 2010 efter den tyske arkitekten Axel Tangerdings ritningar. Just nu har vi flera projekt och samarbete med kulturorganisationer som pågår och som planeras att påbörjas framöver. Det finns idag ingen annan lokal för scenkonst i länet som har samma gynnsamma förutsättningar.Vi finns mitt i naturen, i skogen utanför Riddarhyttan i västra Västmanland och vi har en takhöjd som saknar motstycke i länet, vilket är mycket viktigt för cirkus. Maskinteatern är en av de största lokalerna för scenkonst och kulturell verksamhet i Västmanland. Vår plats är omringad av skogar och sjöar och det konstnärliga arbetet kan skapas i samklang med naturen.

Teatermaskinen bidrar till att sätta Riddarhyttan på kartan som ort och som besöksmål.

Vi har tusentals deltagare/besökare per år och vår turnerande verksamhet har tidigare genererat ett publikantal på 4000 – 8000 per år till Teatermaskinens egenproducerade monologer och stora produktioner (nu räknar vi inte in den publik som besökt våra festivaler och EU-projekt samt våra internationella gästers publik). Vi är även ett Kulturreservat som är ett besöksmål i Ekomuseum Bergslagen.

Men nu står vi inför det faktum att vi är på väg att förlora vårt teaterhus. Vi har löpande driftskostnader på huset på 50 000 kr i månaden. En omöjlig kostnad för oss då vi endast får bidrag knutna till projekt, och inga bidrag för de löpande kostnaderna för lokalen. Vi har under de senaste åren gjort allt vi kan för att behålla huset, men nu har vi hamnat vid vår yttersta gräns. Teatermaskinen skulle behöva ett fast bidrag på 600 000 kr per år för att täcka lokalkostnaderna. Vi kommer annars inte att kunna fortsätta vår verksamhet i Skinnskattebergs kommun och Västmanlands län utan blir tvungna att flytta. Därför är vår önskan att ni kan se över om ni har möjlighet att bidra och stötta vår verksamhet så att Teatermaskinens kulturcentrum kan finnas kvar.

Våra hjärtan finns här i Bergslagens ytterkanter. Många som deltagit i våra konstnärliga projekt och byggandet av huset har valt att stanna i kommunen, startat egna företag och hittat hit till kommunen. Samtliga projekt och produktioner har resulterat i program, föreställningar, seminarier och utställningar som haft sin urpremiär/work-in-progressredovisning i Riddarhyttan.

Om ni kan komma på andra möjligheter eller sätt att få ihop medlen att rädda Teatermaskinens kulturcentrum är vi väldigt öppna för en diskussion!