Kompensation till boende på landsbygden?

Sex av tio vill att människor på landsbygden ska kompenseras för ökade bränslepriser.

Sverige har idag bland de lägsta priserna på diesel och bensin i Europa, men priserna kommer troligtvis att öka. Nu diskuteras lösningar som kompenserar människor ekonomiskt.

Hur har andra länder gjort och vad tycker svenska folket?

En ny Novus-undersökning beställd av Fossilfritt Sverige ger några av svaren.

Kriget i Ukraina gjorde att priset på diesel sköt i höjden. Nu har det blivit billigare att tanka bilen igen, delvis på grund av den sänkta reduktionsplikten och de nedsatta drivmedelsskatterna, vilket har hjälpt många människors privatekonomi. Samtidigt innebär det att Sveriges utsläpp beräknas öka kraftigt. Det kan betyda att Sverige behöver köpa utsläppsutrymme från andra länder, eller riskerar kraftiga böter till EU, om vi inte klarar av att nå klimatmålen.

I väntan på ny politik som gör att Sverige klarar klimatmålen har vi låtit folket tycka till om olika lösningar från andra länder, samt svara på frågor om bränslepriserna. Undersökningen visar bland annat att:

– Endast tre procent av hushållen har lägre inkomster, bor på landsbygd eller i småstad och har dieselbil. Majoriteten av folket tror att denna grupp är betydligt större.

– Var tredje person kan tänka sig att betala 4 kronor mer per liter för bensin och diesel för att Sverige ska nå klimatmålen. 42 procent av folket kan inte tänka sig det.

– En majoritet är positivt inställda till flera olika lösningar som kompenserar eller stödjer låginkomsttagare eller människor på landsbygd.

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige säger följande;

– Nu behöver vi utveckla träffsäker klimatpolitik för att visa hur vi klarar våra EU-mål på ett hållbart sätt. Dessutom vill bilindustrin och drivmedelsindustrin få fart på försäljningen av elbilar och biodrivmedel, vilket försvåras med låga priser på diesel. Men då behöver vi samtidigt hitta sätt att kompensera människor som får det tufft ekonomiskt.