Nu kan resan mot 2040 starta

Nu är översiktsplan 2040 antagen av kommunfullmäktige i Ockelbo kommun.