Rönnåsstugan har fått ny arrendator

Rönnåsen är en viktig rekreationsplats och en plats som nämns med stolthet av boende i Ockelbo. Ockelbos egen bergstopp med Rönnåsstugan.