Använd din röst för klimat och natur

Att använda din röst i valet till Europaparlamentet den 9 juni i år är något av det viktigaste du kan göra för att säkerställa att EU ska fortsätta arbeta kraftfullt för klimat och natur. EU:s beslut på klimat- och miljöområdet är oerhört viktiga för att tackla de rådande klimat- och naturkriserna. Men nu växer ett politiskt motstånd mot miljölagarna.

April var den elfte månaden i rad att sätta globalt värmerekord. Den globala medeltemperaturen de senaste 12 månaderna är den högsta som någonsin har uppmätts 1,61 grader högre än under förindustriell tid. Parisavtalet strävar efter att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader! FN varnar för allvarliga konsekvenser för mänskligheten, djur och natur om vi inte lyckas hejda den globala uppvärmningen Förlusten av biologisk mångfald och spridningen av miljögifter förvärrar våra miljöutmaningar. Arter och naturområden försvinner i en alarmerande takt. Dessa sammanlänkade kriser kräver snabba och ambitiösa åtgärder från EU.

EU har under den här mandatperioden tagit ett historiskt initiativ, EU:s gröna giv, för att minska de totala utsläppen och skydda ovärderlig natur och biologisk mångfald hela vägen ner till din kommun. EU:s beslut inom den gröna given har inneburit viktiga steg framåt för klimat och natur, men mycket arbete återstår.

En färsk Sifo-undersökning visar att svenskarna tycker att klimat- och miljöfrågorna är viktiga för hur de ska rösta i EU-valet. Åtta av tio väljare anser att det är viktigt att EU driver en ambitiös klimat- och miljöpolitik. Något som oroar oss är dock att majoriteten av svenskarna inte är oroliga för att EU:s klimat- och miljöpolitik ska försvagas efter valet.

Vi kan se ett växande politiskt motstånd mot ytterligare miljölagstiftning runtom i Europa. I den strategiska agenda som EU:s stats- och regeringschefer arbetar med just nu prioriteras klimatfrågorna ned och andra miljöfrågor saknas helt. Den konservativa gruppen i EU-parlamentet har föreslagit en paus i den gröna given och Sverigedemokraterna vill riva upp beslut kring EU:s klimatpaket ”Fit for 55”. De högernationalistiska grupperna i EU-parlamentet, som vill tvärbromsa miljöpolitiken, förutspås växa kraftigt i EU-valet.

Den 9 juni kommer din röst att vara med och avgöra vår gemensamma framtid. Använd den.