Trallande jäntor med en speciell gemenskap

Tre trallande jäntor, ja så skulle man kunna kalla de här tre glada kvinnorna. Sedan 1988 har de träffats regelbundet 3–4 gånger per år och…