Så ska Oreparken åter bli bygdens inneställe

Oreparken blickar med tillförsikt in i framtiden. En investering på 175 tkr är en viktig del i denna framtidstro.