En ny generation av skogsägare runt hörnet

Alla har vi vår egen relation till Dalarnas skogar. Vissa har den precis runt knuten, andra färdas långt för att få njuta av tystnaden under trädkronorna. Men ofta glömmer vi bort att det är någon av Dalarnas drygt 19 800 skogsägare vi har att tacka för de välskötta och tillgängliga skogarna.

Mellan åren 1999 och 2021 ökade genomsnittsåldern för svenska skogsägare från 55 till 61 år. Snart kommer det att finnas fler skogsägare som är över 80 år än de som är yngre än 40 år.

Det är kanske inte så konstigt, eftersom den som blir med skog ofta vill äga den länge. Samtidigt innebär det att vi troligen under de närmaste åren kommer att få många nya skogsägare i Sverige, som tagit över skogen från tidigare generationer.

Att äga en bit skog är både en möjlighet och ett ansvar. Inte minst för den som är ny skogsägare kan det vara svårt att avgöra hur den egna skogen bäst brukas.

Oavsett om man är helt oerfaren eller om man har fått med sig kunskaper under uppväxten är skogsbruk ett område som ständigt utvecklas. Gamla traditioner behöver uppdateras med kunskaper om ny teknik och skogsbruk i ett föränderligt klimat. Vi på Skogssällskapet har nyligen tagit fram en handbok med tips till både nya och erfarna skogsägare om vad du kan och bör tänka på för att din skogsfastighet ska utvecklas på det sätt du vill.

Vi vill särskilt lyfta tre tips till dig som är, eller snart kommer att bli, ny skogsägare:

1. Fundera på vad du själv vill. Börja med att fundera över vad det är du vill uppnå med att äga skog. Att formulera dina mål för skogen är viktigt eftersom alla beslut du sedan tar påverkar om du når dit du vill eller inte.

2. Få koll på ekonomin. Om du tar över skog är det viktigt att först sätta sig in i ekonomin, skatteregler och vad skogen kan generera i avkastning över tid. Det finns en hel del att hålla koll på vid ett generationsskifte och där kan det vara läge att ta hjälp av en expert.

3. Lär känna din skogsfastighet. Du väljer själv om du vill låta andra ta hand om förvaltningen, själv vara aktiv i skogens skötsel – eller något mitt emellan. Du behöver inte heller bestämma dig direkt. Skogen växer långsamt, så du har tid att läsa på, ta in rådgivning och sätta dig in i skogsbruket.

Varenda en av Dalarnas tusentals skogsägare har sina egna mål och drömmar med skogen. Om de drömmarna tas tillvara är vi övertygade om att det också leder till ett mer varierat landskap där skogens många värden kommer flera till gagn. Det tjänar både vi och naturen på.