En erfaren kvartett leder Ockelbos skolor

Omsättningen på rektorer har varit hög i Ockelbo kommun under några år.