Fotbollens språk kan bli ett sätt för att få arbete

Happy Lubwimi jobbar för RF-SISU med projektet Tidiga insatser för asylsökande (TIA). Till uppstartsmötet var målgruppen inbjudna till gemenskap med mat och fika i Allaktivitetshuset.