Billigare nå klimatmålen om vi börjar nu

EU:s regelverk säger att Sverige till 2030 ska halvera sin klimatpåverkan inom transporter, jordbruk och skogsbruk, jämfört med 2005. Kraven utgår från hur mycket vi släppt ut historiskt, så om Sverige inte ska riskera böter bör utsläppsminskningarna ske tidigt.

I praktiken behöver utsläppsminskningarna huvudsakligen ske inom inrikes transporter, i linje med Sveriges klimatpolitiska ramverk – 70 procent mindre utsläpp 2030 än 2010.

Men vårt forskningsprojekt ”2030-pusslet – så når vi transportmålet” släppte nyligen sin slutrapport med slutsatserna:

– Dagens politik räcker inte för att Sverige ska klara 2030-målet.

– Utsläppen från transporterna kommer ligga 6 miljoner ton över målet 2030.

– År 2045 kan inrikes transporter nå nollutsläpp. Men de samlade utsläppen blir 90 miljoner ton högre än med en utsläppsbana i linje med 2030-målet.

Att snabbt öka elektrifieringen räcker inte eftersom fordonsflottan byts ut för långsamt.

Men Sverige kan nå målen. Det kräver dock ökad användning av hållbara biodrivmedel och effektivare transporter. Våra rekommendationer är:

– Inför styrmedel som ökar användningen av hållbara biodrivmedel, både för inblandning och högkoncentrerade.

– Stimulera delade, hållbara transporter – från delad mikromobilitet till kollektivtrafik och bilpooler. Dagens reseavdrag kan vara färdmedelsneutralt. Momsen för bildelning kan sänkas.

– Prioritera infrastruktur som får fler att gå, cykla, åka kollektivt – eller arbeta på distans.

Vi bedömer att omställningen behöver folkligt stöd. Det förutsätter att hushåll och företag inte drabbas ekonomiskt – men inget hindrar att det fossila blir dyrare om totalkostnaden är densamma. Därför bör utsatta grupper identifieras och få stöd, som John Hassler lyfte i klimatutredningen.

Regeringen ska nu låta utreda de mest effektiva styrmedlen. Utredningar är bra, men tack vare vår studie och tidigare analyser finns redan ett gott kunskapsunderlag.

Ju tidigare utsläppen minskar, desto lägre blir den globala uppvärmningen. Ju längre utsläppen fortgår, desto mer kostar det. Sverige och Dalarna bör snabbt minska utsläppen.