Aspebodagården prisas för arbete med ungdomar

Dalarnas Bygdegårdsdistrikt stämma genomfördes den 23 mars och hölls i år i Söder Tuna bygdegård.När alla var samlade och innan stämman öppnades, avslöjades det att…