Så kan allmänhetens tillgång till Trängslet påverkas

I och med Sveriges medlemskap i NATO så väntas amerikansk militär till Trängslet norr om Älvdalen. Det är regeringen som vill teckna ett avtal som…