Lyft frågan om Dalaflyget i debatten

Behovet av regionala flygplatser på strategiska ställen runt om i Sverige är kanske än viktigare nu än tidigare. Flygplatsen i Borlänge är oerhört viktig för samhällsviktiga funktioner såsom vårdtransporter, brandflyg och militär verksamhet. Dala Airport är utpekad som en beredskapsflygplats och en alternativ landningsbana till Arlanda vid behov. Ett viktigt steg i rätt riktning och något vi ska fortsätta värna.

För oss i Falucentern handlar det inte om flygplatsens vara eller icke vara. Den behövs. Vi anser att Dalarna har mycket att vinna på en snabb och kraftfull grön omställning. Här finns världsledande företag som på olika sätt kommer att ha en framträdande roll i utvecklingen av klimatsmarta produkter och tekniker. För att bibehålla och utveckla den internationella konkurrenskraften så krävs tillgång till kompetens, säker elförsörjning, digital infrastruktur liksom infrastruktur för arbetspendling och godstransporter. Framtidens transporter är fossilfria, och där ställer även flyget om.

Under hösten avslutades det fyra år långa klimatprojektet Grön Flygplats som genomförts bland medlemsflygplatserna inom Svenska regionala flygplatser, där AB Dalaflyget ingår. Grön flygplats verkar för ett hållbart resande och visionen är en framtid utan utsläpp och minskade avstånd mellan människor. Projektet arbetar för klimatsmarta flygplatser, ett fossilfritt inrikesflyg 2030 och ett helt fossilfritt svenskt flyg 2045. Ett fortsatt projekt för Grön flygplats 2.0 är på gång, och godkännande från EU inväntas, där AB Dalaflyget har anmält sin medverkan.

För att få till en snabbare omställning så är nyckeln till framgång att göra saker tillsammans. Idag är det kommuner och Region Dalarna som i huvudsak äger både själva flygplatsen Dala Airport såväl som AB Dalaflyget. Med tanke på de stora etableringar som redan finns i regionen och som är på gång så vore det en möjlighet att se över om ägarförhållandena kan se annorlunda ut framöver. Kanske finns det aktörer från näringslivet som vill vara med och utveckla såväl vår region som att påskynda den nödvändiga gröna omställningen.

Eller så är det på tiden att staten tar ett utökat ansvar, vilket vore på tiden. För det är för oss inte en självklarhet att ägarförhållandena framåt ska se ut som de gör idag där tre kommuner (Borlänge, Mora och Falun) äger Dalaflyget tillsammans med Region Dalarna. Det befintliga avtalet är från 2012 och förnyas automatiskt med 5 år om ingen av parterna säger upp det senast den 31 december 2024.

För att påskynda den gröna omställningen samt att gynna näringslivet i Dalarna vill Centerpartiet Falun att frågan om Dalaflyget bör lyfta och ta ny höjd i debatten. Därför yrkade vi i kommunfullmäktige den 14 mars att säga upp avtalet för att möjliggöra en omförhandling av aktieägaravtalet.