Marit Norin från Älvdalens Utbildningscentrum och Frida Torsein från Destinationsutveckling Idre AB. Foto: Hannah Risander
En gymnasieutbildning mot drifttekniker i fjällen planeras. Foto: Mostphotos

Så här drivs kampen för nya utbildningar i Idre

Utbildningsmöjligheter i Idre – det har varit fokus under året när Älvdalens Utbildningscentrum och Destinationsutveckling Idre AB – DIAB har jobbat med att hitta förutsättningar för gymnasieutbildningar i Idre. Resultatet innebär flera spår där både lär- och karriärscentrum kan vara en väg framåt.

Allt började i maj 2022 när Destinationsbolaget DIAB i Idreområdet anordnade den så kallade Idredagen. Politiker och beslutsfattare bjöds in och och ett viktigt tema på mötet handlade om kompetensförsörjningen. Anneli Gunnars, vd och skolchef på Älvdalens Utbildningscentrum, var med när frågan om gymnasieutbildning i Idre väcktes.

– Det hade funnits såna diskussioner tidigare men där och då utlovade Älvdalens Utbildningscentrum att bekosta en förstudie med villkoret att DIAB också gick in. Så jag blev anställd av Älvdalens Utbildningscentrum och har tillsammans med Frida Torsein från DIAB jobbat med det här under ett år, berättar Marit Norin.

Ett breddat spår

De kunde ganska snabbt konstatera att det inte skulle räcka med gymnasial utbildning, då det finns så många andra nivåer på utbildning, så spåret blev bredare.

– Det vi har gjort är att titta på flera saker. Vi har gjort undersökningar hos anläggningar, vi har undersökt hur det funkar för att bedriva gymnasieutbildning med fjärrstudier och vi har kartlagt utbildningar som finns. Vi har också haft möten med Gränskommittén för att se hur de jobbar i Norge. Där upptäckte vi karriärcenter och har varit på studiebesök i Elverum, berättar Marit.

Karriärcenter är ett system man har i Norge med en decentraliserad struktur för vuxnas lärande.

Under året har man också deltagit på två träffar med temat kompetensförsörjning i fjällen och anordnat en workshop för representanter från Älvdalens kommun, Region Dalarna, Mora Gymnasium och gymnasienämnden Mora, Orsa & Älvdalen.

– Även fjällanläggningarna och DIAB deltog och då var temat infrastruktur gällande utbildning i Idreområdet. Vi hade förutsättningslösa diskussioner, tankar, idéer och inspiration på hur man gjort på andra ställen i Sverige. Vi har bland annat tittat på kompetensgallerian i Eskilstuna, säger Frida.

Hoppas på kommunen

Utifrån processerna och nätverken som vuxit fram under året så har man kommit fram till att man kan fortsätta genom olika vägar, och ansvaret faller på lite olika stolar.

– Mycket landar på Älvdalens kommun, och vi hoppas att kommunen vill delta i en förstudie för att undersöka om vi kan implementera konceptet med karriärcenter utifrån de behov som vi har. Idre, Malung-Sälen och Torsby kan bli aktuella för det, men de olika kommunerna kan ha olika behov, menar Frida.

Om det ska bli en fungerande utbildning i Idre som håller på sikt så måste man tänka brett.

– Det är inte bara en sak att göra. Vi behöver tänka på allt ifrån fjärrundervisning för gymnasieelever och vuxenutbildningar till SFI. Och det handlar om att väva ihop arbetsmarknad och näringsliv och koppla det till utbildning och ha det under samma tak. Då kan det också bli jobbmatchning. Får vi till en sån organisation så kanske vi kan hitta ett utbildningssystem för många, säger Marit.

Att starta nya utbildningar är dock en lång process, och Marit kommer att fortsätta att jobba för Älvdalens Utbildningscentrum där man nu tittar på en ny gymnasieutbildning, nämligen till drifttekniker i fjällen.

– Ja, jobbet är inte klart. Nu är det viktigt att Älvdalens kommun är aktiva och jobbar vidare med de olika idéerna. Vi på Älvdalens Utbildningscentrum har redan börjat, och den nya utbildningen ska gå mot pist, lift och drift, avslutar Marit.