Kvinnor ska ha makten över sina egna kroppar

Non betyder nej. Nein betyder också nej. Men Emmanuel Macron och Olaf Scholz vill inte ge Europas kvinnor rätten till att ett nej alltid ska betyda nej.

För ett par år sedan lade EU fram en ny lag med förslag för att bekämpa våld mot kvinnor och skydda brottsoffer. Tanken var att kriminalisera flera typer av brott mot kvinnor, där förslaget att ha med våldtäkt som ett brott var ett av de tyngsta förslagen.

Förslaget togs emot med glädje. Det hade varit ett stort steg framåt att få till en samtyckeslag i hela EU. Centerpartiet har arbetat hårt för att detta ska bli verklighet.

Men i förhandlingarna kom motståndet från två oväntade män – Olaf Scholz och Emmanuel Macron. Tysklands och Frankrikes regeringar ville inte att EU skulle lagstifta om detta. ”EU har inte rätt att lagstifta om området” påpekades det. Eller så sa man att ”vi redan har en bra lagstiftning på området”.

När Sverige använde samma argument för att kämpa emot att minimilöner ska beslutas om på EU-nivå målade fransmännen upp Sverige som att vi inte brydde oss om de svaga och utsatta. Att en kvinna ska ha makt över sin egen kropp, det är uppenbarligen en helt annan sak för Frankrikes president.

Centerpartiet är mycket aktivt i EU-arbetet med att både skydda och stärka kvinnors rättigheter. För är det något vi inser så är det att kampen för kvinnors rättigheter aldrig får tas för given. Vi behöver inte bara fortsätta driva på arbetet och stärka kvinnors rättigheter ytterligare. Vi måste också skydda de som vi redan har.

Efter det förra valet, 2019, trodde vi att länderna som vi främst skulle behöva bråka med i kampen för jämställdheten skulle vara ”de gamla vanliga”.

Polen, där SD:s kompisar i partiet Lag och Rättvisa konsekvent nedmonterade kvinnors rättigheter, däribland aborträtten. Eller Ungern, där man i slutet av 2022 införde en ny lag som kräver att gravida kvinnor som vill göra en abort först ska visa att de hade lyssnat på ”fostrets hjärtslag”.

Det är såklart en skam att två stora europeiska demokratier lierar sig med de mest kvinnofientliga krafterna i EU och de mest konservativa för att stoppa en europeisk samtyckeslagstiftning gällande våldtäkt. Men framförallt är det skamligt att två ledare från dessa progressiva länder, som brukar säga att de står upp för jämställdhet, inte levererar mer när det kommer till kritan.

De borde skämmas och historien kommer att döma dem hårt.

Centerpartiet har fyra tydliga löften till Europas kvinnor inför sommarens val till Europaparlamentet:

– Vi ger oss inte! Sex utan samtycke ska ses som våldtäkt i alla EU-länder.

– Aborträtten ska skrivas in i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna.

– Vi vill att EU förbjuder sexköp, med inspiration från den svenska sexköpslagen.

– EU ska följa Istanbulkonventionen och skydda kvinnor och flickor mot alla former av våld, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, samt förebygga, lagföra och avskaffa våld mot kvinnor och våld i hemmet.