Låt barn i Dalarna sporta på och efter sportlovet

Sportlovet är här. För en del hägrar fjällen och heldagar i skidbacken. För andra väntar bad och skridskoåkning på hemmaplan med familj och vänner. Vissa ser fram emot uteaktiviteter med fritids eller ett sportlovsläger med föreningen. Men för väldigt många barn handlar sportlovet – precis som alla andra veckor om året – alldeles för lite om just rörelse och idrott. 

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer bör barn och unga vara fysiskt aktiva i minst 60 minuter per dag, på ett sätt som ger ökad puls och andning. I Sverige rör sig bara var femte barn så mycket idag. I Dalarna når endast 20 procent av alla 11-åringar rekommendationen.

Fysisk aktivitet minskar risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2, och kan även fungera som en skyddande faktor mot exempelvis depression. Utöver hälsofördelarna kan fysisk aktivitet dessutom bidra till glädje och gemenskap. Därför är det viktigt att många engagerar sig i att fler barn ska hitta rörelseglädje under sportlovet.

– Beslutsfattare i Dalarna kan prioritera lättillgängliga och kostnadsfria sportlovsaktiviteter och satsningar på lek och rörelse.

– Dalarnas föräldrar kan hjälpa sina barn att välja rörelse framför stillasittande genom att komma med förslag på aktiviteter och delta själva. På sikt kan de också inspirera till mer rörelse genom att engagera sig i föreningslivet. Det är oerhört viktigt med eldsjälar som vecka efter vecka finns där för barnen och håller i de olika idrottsaktiviteterna.

– För idrottsrörelsen är sportlovet är ett ypperligt tillfälle att lyfta sin verksamhet genom prova på-aktiviteter, där nya barn kan få upp ögonen för just er idrott. Det går också att samarbeta föreningar emellan och erbjuda barnen att prova på flera olika idrotter under sportlovet.

Givetvis vill jag slå ett extra slag för att testa bowling det här lovet. En sport där vi har erfarenhet av att hålla dörren på glänt lite extra för de barn som inte hittat sin plats i andra idrottssammanhang. Bowling är en bra lovsport eftersom den kan spelas över generationsgränser och på olika ambitionsnivåer. Samtidigt vill vi bli ännu bättre på att få fler barn att börja träna regelbundet i våra föreningar och att fler ska fortsätta försöka slå strike och spärr även efter sportlovet.

Alla kan vi göra något för att fler barn i Dalarna ska kunna sporta på sportlovet. Det viktiga är att göra rörelse lättillgängligt och inbjudande. Vi tror att känslan av tillhörighet och gemenskap är nyckeln för att hitta en meningsfull aktivitet på fritiden.