Idag är delar av den gamla järnvägssträckan plogad, och snart ska det gå godståg här igen. Foto: Hannah Risander
Kristin Haga, enhetschef på samhällsenheten på Älvdalens kommun. Foto: Privat

Järnvägssatsning ger hopp om persontrafik

Försvarsmakten och Nato vill ha gröna transporter. Därför rustas nu järnvägen mellan Blyberg och Mjågen för att kunna frakta gods. Men även skogsnäringen välkomnar tågtransporter och kanske persontransporter i framtiden kan bli aktuellt.

Redan i slutet av året planerar Trafikverket att järnvägen mellan Blyberg och Mjågen har rustats upp och godstransporter kommer att rulla på den nya järnvägen. I samband med det finns möjligheten att bygga ett nytt logistikområde i nära anslutning till Märbäck.

– Redan 2022 hörde Trafikverket av sig till oss på kommunen med förslaget om att ta järnvägen mellan Blyberg och Märbäck i bruk. Vi kallade till ett möte med företag i Märbäck, men då var intresset svalt. Men när jag kontaktade skogsnäringen så fick vi ett annat gensvar och de såg stora möjligheter för framtida transporter, och förra året visade fler företag intresse, berättar Kristin Haga, enhetschef på samhällsenheten på Älvdalens kommun.

Trängslet viktigare

I och med Sveriges inträde i Nato så blir Trängslet allt viktigare och nu är det alltså bestämt att järnvägen byggs. Dessutom har företag chans att komma med önskemål i det här skedet.

– Man kommer också att behöva bygga om vägen i Märbäck för att tunga transporter inte ska gå över järnvägen till industriområdet i Märbäck. Man planerar också för att göra ett stickspår där. Och nu har vi möjlighet att komma med önskemål.

– I framtiden finns det möjlighet att bygga ett nytt logistikområde i Mjågen. Då finns det stora möjligheter för företag att transportera men också för fler att etablera sig i området. En ny industri är redan på gång, berättar Kristin Haga.

Persontrafik till Älvdalen

Drömmen för många vore så klart att rälsen fick gå till Älvdalen, och gärna ända till Grövelsjön.

– De pratar om järnväg till Trängslet och får jag ha visioner så kan det bli persontrafik till Älvdalen. Vilka möjligheter med pendling och för besöksnäringen!

– Men bara att få godstrafik på järnväg skapar säkrare bilvägar för oss och våra fjällturister och vi kommer att underlätta för skogsnäringen som är en viktig näring här. Har man idéer och frågor, så får man gärna höra av sig till mig, avslutar Kristin Haga.