Taket vittrar sönder alltmer enligt Johnny Strömberg, särskilt under en sån här vinter då temperaturen skiftar kraftigt mellan 25 minusgrader och några plusgrader. Foto: Niklas Lindh
Hembygdsgården och orienteringsklubben OK Hedströmmen huserar i brukslängan. Foto: Niklas Lindh
Makarna Johnny och Barbro Strömberg under ett möte inne i byggnaden. Foto: Niklas Lindh
Christopher Åberg är tillförordnad VA- och fastighetschef i kommunen. Foto: Skinnskattebergs kommun

Anrika byggnaden får förfalla minst ett år till

Det står nu klart att det inte kommer att vidtas några som helst åtgärder i år för att restaurera den så kallade brukslängan i Skinnskatteberg som bedöms vara i ett mycket dåligt skick. Att kommunen kraftigt har minskat budgeten för den här typen av åtgärder är ett av skälen.

Dalabygden har i flera artiklar uppmärksammat brukslängan i Skinnskatteberg som bedöms vara en mycket viktig kulturbyggnad i Skinnskatteberg, och som därför bör bevaras. Både hembygdsföreningen och orienteringsklubben OK Hedströmmen som huserar i byggnaden har slagit larm om ett akut läge och har hävdat att situationen nu är så allvarlig att taket läcker och att väggar är kraftigt fuktskadade. Och beskedet att ingen restaurering kommer att ske i år, tas emot med stor besvikelse från hembygdsföreningens ordförande Johnny Strömberg:

– Ja jag tycker att det är väldigt tråkigt, inte minst när det finns andra byggnader som står tomma här i kommunen och som bara kostar pengar. Det är för jäkligt tycker jag. Det handlar om genomfuktiga väggar och läckage från taket som är i riktigt dåligt skick. Och ska det nu gå ytterligare ett år så riskerar problemen att förvärras så att vi inte ens kan vara i lokalerna. Jag tycker att det här är förskräckligt.

”Kraftigt begränsade medel”

Det är Skinnskattebergs kommun som står som ägare av byggnaden och den tillförordnade VA- och fastighetschefen Christopher Åberg har medgett för Dalabygden att byggnaden är i ett mycket dåligt skick på grund av att kommunen har eftersatt underhållet av byggnaden under mycket lång tid. Men ändå står det nu klart att det kommer att dröja ytterligare minst ett år innan några åtgärder kommer att vidtas, förklarar Christopher Åberg:

– Vi har en investeringsbudget för bruksvärdehöjande investeringar i våra förvaltningsfastigheter och 2024 beslutades det om cirka sju miljoner kronor vilket är en minskning från de cirka tio miljoner som vi hade 2023 och som vi också lade fram i budgetförslaget för 2024. Det är alltså väldigt begränsade medel jag har att röra mig med i år tyvärr.

Undersökning av expert

Den tidigare förhoppningen var att räddningsaktionen av brukslängan skulle kunna inledas i år, men så blir alltså inte fallet. Däremot ska kommunen låta en expert göra en grundlig besiktning av byggnaden och vars utlåtanden ska mynna ut i en handlingsplan och en plan för vad olika åtgärder kan kosta. Det ska sedan ligga till grund för ett förslag som ska hanteras av kommunpolitikerna och även utifrån en ansökan om bidrag till arbetet från länsstyrelsen.

– Sista datumet för ansökan om bidrag var 31 januari och det fanns inte någon möjlighet att hinna genomföra en gedigen undersökning och få fram ett underlag för att söka bidrag för själva renoveringen i år, så därför valde jag att istället söka bidrag för att få fram detta underlag. Min ambition är då att använda det underlaget för att lägga fram det till politiken och presentera kostnader och åtgärder, vilket lämpligast görs i samband med budgetarbetet för 2025, så att vi får medel avsatt för detta specifika projekt, förklarar Christopher Åberg.

Ragnar Eriksson från OK Hedströmmen är precis som Johnny Strömberg mycket sorgsen över att byggnaden är i så dåligt skick och att underhållsarbetet har blivit kraftigt eftersatt från kommunen:

– Ja det är bedrövligt att det har blivit på det här sättet och att man inte har hållit efter och åtgårdat bristerna efter hand. Och jag är verkligen oroad över att skadorna på byggnaden ska förvärras ytterligare om det dröjer ännu längre tid.