Så lyckas resursteamet hjälpa äldre i Vansbro kommun

Inom omsorgen i Vansbro startades i höstas ett resursteam som ska stärka hemtjänsten genom att ge större resurser till brukare med extra behov av kontinuitet.…