Förskola i Älvdalen ska stängas – Sigge och Noel tvingas lämna Gula Villan

För få barn gör att förskolan Gula Villan i Älvdalen tvingas stänga. Tio av de 22 barn som går på förskolan börjar snart i förskoleklass…