Det är rimliga argument för visitationszoner

Nu har jag visserligen ingen Guccikeps men hade jag haft en så kanske det hade varit dags att kasta bort den. För det kan vara en grund för att bli visiterad enligt riksdagsledamoten Martin Melin i alla fall. (Även om han kanske inte ordagrant uttryckte sig precis så) Nu tror jag inte att landsbygdsområdet där jag bosatt mig är en sådan zon, men tanken är ändå roande på något sätt.

Jag pratar naturligtvis om visitationszoner och det känns som en het potatis just nu på många sätt. En av reportrarna på presskonferensen undrar om det inte finns en risk för etnisk profilering, och Melin blir förbannad över misstron mot poliser. Det är väl kanske inte så konstigt eftersom han själv har en bakgrund inom polisväsendet, men han kommer också med rimliga argument.

Även barn ska få visiteras, och det kanske kan kännas som en onödig åtgärd för de personer som inte inser att barn är en stor del av dessa kriminella gäng och nätverk, många gånger också för att de är skyddade med undantag, just eftersom de är barn.

Frågan är hur detta skulle kunna ha skötts om man hade sett tendenserna i tid. Då kanske det inte hade varit nödvändigt att göra på det här sättet, och frågan är givetvis också om det ändå är nödvändigt att göra så här. Det är en stor inskränkning i människors integritet.

Det är inte där vi är nu – det behöver hända något. Det var i snitt en skjutning per dag förra året i landet, och ungefär en sprängning varannan dag. Det är inte orimligt att detta ses som ett akut problem som kräver akuta åtgärder.

Metoden har nyttjats i Danmark sedan 2004. Där kan polismyndigheten ta ett sådant beslut som ej går att överklaga, och sen kan polisen visitera vem de vill i ett geografiskt avgränsat område. I Danmark gäller det beslutet i två veckor men kan förlängas.

Jag har svårt att se det som en särskilt extrem åtgärd. Vi bör väl lita på polisen på samma sätt som vi litar på socialtjänsten eller medarbetare på Skatteverket. Det är inte roligt att hamna under lupp för en statlig myndighet för någon, och kanske ännu mer irriterande om det beror på en Guccikeps.

Fast om det görs för att vår nation ska bli tryggare och säkrare kanske vi får leva med den inskränkningen. Förhoppningsvis har det faktiskt effekt också.