Thomas Viker, generalsekreterare på Vansbrosimninge/Tredimensionell version av sommarlayouten. Foto: Jon Norberg Arkitektskiss: Sanneviken Arkitektur
Tredimensionell version av sommarlayouten. Foto: Sanneviken Arkitektur
Området kring "Plasket" i Vansbro som ingår i planerna. Foto: Åsa Larsson
Thomas Viker, generalsekreterare på Vansbrosimningen. Foto: Jon Norberg
Ett förslag från Sanneviken arkitektur på hur sommarlayouten av Möjligheternas arena kan se ut. I vänstra kanten av bilden ligger Vansbro camping. Högra delen är Plasket som är en 25-meters tempererad utomhusbassäng som drivs av Vansbrosimningen sedan 2017. Foto: Sanneviken arkitektur
Så kan Möjligheternas arena se ut på vintern. Foto: Sanneviken arkitektur
Lars Wanfors har arrangerat konserter på området. Foto: Jon Norberg
Vansbrosimningens kontor. Foto: Jon Norberg

Visionen i Vansbro: Möjligheternas arena skapas till jubiléet

Lagom till Vansbrosimningens 75-årsjubileum kan en ny friluftspark stå klar vid målområdet. Den är en del av att Vansbro AIK simklubb vill göra hela Vansbrosimningens arena, från start till mål, till något som Vansbroborna kan ha glädje och nytta av året runt. Den nu planerade Möjligheternas arena ska inbjuda till aktiviteter för både barn och äldre året runt.

Planen är att grusytan mellan Plasket och campingen i Vansbro ska få en rejäl ansiktslyftning och bli Möjligheternas arena. Detta under förutsättning att Allmänna arvsfonden godkänner ansökan och ger bidrag.

Det är Vansbro AIK simklubb som under flera år arbetat med projektet både för att göra området vid Vansbrosimningens målområde attraktivt året runt och för att underlätta och minska kostnaderna i samband med tävlingarna.

– Vi etablerar en jättearena för fyra tävlingsdagar som kostar jättemycket pengar, säger Thomas Viker som är generalsekreterare för Vansbrosimningen. Resten av året blir det en stenöken som inte är så uppskattad.

Därför hade man en diskussion med både personalen och styrelsen om vad man skulle kunna göra för framtida investeringar för att ta hänsyn till det.

En centrumnära friluftspark

– Styrelsen framhöll att det är viktigt att vi lever med bygden året runt. Det gäller inte bara starten utan hela banan och vi har en plan på hur vi vill utnyttja hela strandpromenaden. Ett exempel är att det som är en utsiktsplats under Vansbrosimningen blir en grillplats resten av året. En centrumnära friluftspark helt enkelt, men vi vill ju också kunna ta emot 20 000 personer under Vansbrosimningen. Det är den balansgången vi försöker gå.

För snart två år sedan fick simklubben 300 000 kronor av kommunen och klubben sköt till nästan lika mycket för att göra en förstudie av Möjligheternas arena

– Vi gjorde geotekniska undersökningar för att se om vi kan göra en trappa som kan fungera som läktare under tävlingarna. Nu har vi också landat i en mer detaljerad skiss över målområdet och hur vi vill förverkliga visionen om Möjligheternas arena som ska leva året runt och kunna ha både stora evenemang och fungera som en mötesplats.

Var som en stadspark tidigare

En gång i tiden fungerade platsen så, skjuter Åsa Larsson som är kommunikatör på Vansbrosimningen in.

– Det var liksom vår stadspark där man var på somrarna och solade, badade, spelade brännboll. Det fanns också en liten kulle som fungerade som scen. Den möjligheten försvann när man anlade grusplanen.

Det var nödvändigt att göra det, förtydligar Thomas Viker.

– Det fanns ingen dränering så det blev bara lervälling när det kom 16 000 deltagare till målområdet. Därför fick man gräva ur och lägga på sten till priset av att det ser ut som det gör nu.

Olika idéer om utformning

Man har haft några olika idéer om utformningen av Möjligheternas arena under projektet.

– Ett tag funderade vi på att bygga en stor hall med konstgräsplan för fotboll men nu har vi landat i att det blir en öppen planlösning med uteaktiviteter.

Man har under arbetet haft två målgrupper i tankarna.

– Det är barn under tio år och äldre vuxna över 65. Vi har haft diskussioner med pensionärsorganisationerna och hembygdsföreningen. Det viktiga för dem är tillgänglighet, att kunna ta sig ner till älven. Därför har vi planerat gångstråk och utsiktsplatser i älven.

En balansgång

För barnen är fysiska aktiviteter i fokus och man planerar bland annat en cykelbana.

– Det blir grusgångar med små hinder, mest för barn som springcyklar eller lär sig cykla. Vi kan inte bygga avancerade skateboardramper för vi behöver ytan under Vansbrosimningen. Det är balansgången vi jobbar med.

En konstgräsyta kommer att finnas på plats.

– Vi kommer också att ställa dit fotbollsmål. Men den är inte en perfekt konstgräsyta för fotboll för den är anpassad för att också kunna köra en lastbil eller ställa en container på under vårt arrangemang.

Den förenklar också under simtävlingarna.

– Vi slipper köpa 2000 kvadratmeter matta varje år, för simmarna är ju barfota, en matta som vi sedan kastar.

Genomfartstrafiken en målgrupp

En del av ytan blir asfalterad.

– Där ställer vi vårt restaurangtält under tävlingarna. Men där kan man resten av året spela basket, åka skateboard eller prova på rullskidor.

Den blir också delvis en bilparkering.

– En viktig målgrupp, som vi ser det, är genomfartstrafiken som behöver en paus. Då kan man stanna till här och låta barnen leka eller bada i Plasket.

Arenan blir också en tillgång för campingen som ligger intill.

– De får ju en aktivitetspark till sina gäster.

Nu ska bidragsansökan skickas in till Allmänna arvsfonden där man ansöker om 6 miljoner kronor. De kräver en medfinansiering på 20 procent av det utbetalade stödet. Simklubben ska själv bidra med 200 000 och så söker man 100 000 från kommunen.

– Vi hoppas få svar i början av sommaren så vi kan börja bygga i höst och att Möjligheternas arena står färdig till vårt 75-årsjubileum 2025.