Kenneth Johansson är räddningschef i Skinnskatteberg. Foto: Niklas Lindh
Brandmännen har länge kämpat för en bättre arbetsmiljö. Foto: Niklas Lindh
Den gamla och trånga brandstationen i Skinnskatteberg. Foto: Niklas Lindh

Trendbrottet: Bra personalläge trots utdömd brandstation

Trots att brandstationen i Skinnskatteberg sedan länge är utdömd med stora arbetsmiljöbrister, så är viljan att ställa upp som deltidsbrandman i kommunen stor. – Det här engagemanget är otroligt och värmer i hjärtat, säger Kenneth Johansson, sektorchef för samhällsskydd och beredskap, eller i praktiken "räddningschef".

Bristen på deltidsbrandmän är tidvis stor och emellanåt alarmerande hos många räddningstjänster i framför allt mindre kommuner. Men i Skinnskattebergs kommun är engagemanget stort för att vara deltidsbrandman. Det finns i nuläget något fler tillgängliga deltidsbrandmän än den nödvändiga lägstanivån.

– Förra året var det problem, framför allt från februari och fram till i höstas då vi var en person kort. Men under hösten kunde vi rekrytera tre personer, så i nuläget ligger vi ”två personer plus”. Nu är det utbildningar som pågår för att de ska vara redo att kunna tas i bruk efter sommaren.

Vad beror det på att det gick så bra att rekrytera deltidsbrandmän i höstas?

– Jag tror att det finns ett intresse av att vara med och hjälpa till. De här människorna som jobbar här vill ju vara med och kunna göra skillnad. Det är en ynnest att få ha dem här för de är verkligen otroligt duktiga på att ställa upp och hjälpa till.

Utmanande för många

Skinnskattebergs kommun har endast en person ”fast” anställd på Räddningstjänsten, vilket är just räddningschefen Kenneth Johansson. Resten av personalstyrkan består av deltidsbrandmän.

Att bedriva en räddningstjänstverksamhet baserat på deltidsbrandmän är ofta utmanande för många mindre kommuner, där det är svårt att få personer att ställa upp som deltidsbrandmän. I Skinnskatteberg är dock läget ett annat.

– Absolut. Vi har ett kanonläge. Och jag hoppas att det får fortsätta att vara så. Men vi har ju nästan alltid haft det så här. När många andra kommuner började klaga på personalsituationen kring år 2010 så kände vi inte utav det förrän år 2018. Och därefter har vi haft problem ända fram till nu när vi har ett riktigt bra läge. Det känns fantastiskt!

Brandstationsfrågan inte löst

Men ett bra läge är det definitivt inte enligt brandmännen när det gäller den gamla brandstationen från 1950-talet. De politiska turerna har varit både många och häpnadsväckande, beslut om att bygga en ny räddningsstation fattades, beslutet ogiltigförklarades i Förvaltningsrätten, långt gångna planer på en folkomröstning smiddes men i nuläget finns det inga beslutade planer på att åtgärda arbetsmiljön och arbetssituationen på brandstationen.

Mot den bakgrunden – vad tror du det beror på att ni trots allt lyckas ha full personalstyrka när arbetsmiljön är så utmanande?

– Ja det måste ju bero på att deltidsbrandmännen är så oerhört engagerade i sitt arbete. Det är intresserade människor som jobbar för att göra nytta här i kommunen. Det är dock ett elände för dem att ta reda på material och underhålla och sköta sakerna när vi har det så trångt, men de biter ihop och kämpar på trots allt.

Hur är det att vara chef för en sån styrka där lokalerna inte anses vara ändamålsenliga?

– Ja det är som att försöka spela fotboll på en riktigt dålig plan. Eller nästan utan någon plan alls. Det är verkligen inte bra, men man får jobba med händer och fötter och se till att vi har det så bra som det ändå är möjligt, så de vill vara kvar.