En fortsatt ökning av hundar

Antalet hundar fortsätter att öka i Sverige. Idag finns det 1 126 000 registrerade hundar vilket är en ökning med 40 000 hundar från 2022.