Jörgen Nohrin är platschef för Studiefrämjandet i Orsa som ska organisera informationstillfällena inför folkomröstningen om vindkraft i Noppikoski och Jordikamäck. Foto: Jon Norberg
Marie Ehlin är kommunchef i Orsa. Foto: Jon Norberg
Niklas Lundaahl, VD på DalaVind. Foto: Jon Norberg

Orsa är i startgroparna inför folkomröstningen

Folkomröstningen om vindkraftens vara eller inte vara i norra delen av Orsa kommun börjar närma sig. Det är i samband med EU-valet den 9 juni som Orsaborna får ta ställning till frågan: Ska Orsa kommun tillåta vindkraftsprojekten Noppikoski och Jordikamäck?

Resultatet av folkomröstningen har politikerna i Orsa kommun lovat följa oavsett hur lågt valdeltagandet är och hur knapp vinsten än är för en sida.

– Det har politikerna varit tydliga med, framhåller kommunchefen Marie Ehlin. De menar att om man ska vara trovärdig så måste man följa resultatet.

Marken där de 67 planerade vindkraftverken är tänkta att placeras, varav 37 ligger i Orsa kommun och 30 i Ljusdals kommun, tillhör Orsa besparingsskog som redan år 2005 aktualiserade frågan efter vindmätningar. Ett avtal om att utreda möjligheterna skrevs 2018 med DalaVind AB där besparingsskogen också är delägare.

Det resulterade i ett förslag på 96 vindkraftverk som sedan bantades till 67 efter samrådsprocessen. Kommunstyrelsen i Orsa ansåg att projektet var för stort och att området kring Koppången påverkades för mycket.

– Vi har lyssnat på de synpunkter som kom under vår samrådsprocess och tagit bort de områden som har mest inverkan på boende och riksintresset för rörligt friluftsliv, säger Niklas Lundaahl, vd på DalaVind.

Nu har DalaVind gått vidare med en tillståndsansökan till Länsstyrelsen för två projekt, Vindpark Noppikoski och Vindpark Jordikamäck. Det är i den processen Länsstyrelsen kommer att vända sig till kommunen för ett yttrande och ger bara tillstånd om kommunen tillstyrker. Det är vad man brukar kalla det kommunala vetot.

Kommunen är neutral

Inför folkomröstningen har Orsa kommun beslutat arrangera en serie informationstillfällen under våren och man valde att låta Studiefrämjandet arrangera.

Enligt Marie Ehlin beror det på att studieförbundet inte har någon politisk koppling.

– Vi vill hålla oss neutrala och valde därför att låta ett opolitiskt studieförbund hålla i trådarna.

Några riktlinjer har Studiefrämjandet ändå fått.

– Informationen till befolkningen ska vara saklig, allsidig och opartisk. Man får, vid de här tillfällena, presentera både argument för och emot – men de ska ha samma tyngd.

Vill engagera unga i frågan

Kommunen vill också nå de som är under 18 år och inte får rösta.

– Vi har ju en mission i Orsa där vi menar att barn och ungdomar är väldigt viktiga och vill att de ska ta del av den här informationen. Därför har skolan planer på att göra ett skolval för att eleverna ska sätta sig in i samhällsfrågorna.

Studiefrämjandets platschef Jörgen Nohrin inser att det är en het fråga de ska jobba med.

– Det är lite som vargfrågan, den väcker lika starka känslor.

Informationsmötena har ännu inte kommit igång.

– Vi ska börja i mars, efter Vasaloppet. Då ska vi ha fyra likadana möten med både föreläsningar och diskussioner. Vi tror att det är bra att det blir flera mindre möten.

De platser man valt ut är Hembygdsgården i Orsa, Hansjö bygdegård, bystugan i Skattungbyn och Stackmora bystuga.

Livesänder första mötet

– Den första träffen ska vi livesända och spela in för att lägga ut på nätet för att göra den tillgänglig för fler.

Föreläsningarna kommer att ledas av organisationen Hela Sverige ska leva.

– De har berättat om sitt upplägg som vi tycker är bra. Jenny Breslin och Lisa Fröbel från organisationen har erfarenhet av att leda information och diskussion om vindkraft sedan tidigare.

Efter det kommer uppföljningsmöten i april och maj.

– Vad de kommer att handla om beror på frågeställningar som kommer fram på de första mötena.