Överfulla containrar när kommunen tog över återvinningsstationerna

Sedan 1 januari har kommunerna tagit över ansvaret för att samla in förpackningar från hushållen. Det betyder att Nodava, som är Mora, Orsa och Älvdalens…