Skidanläggningar ökar folkhälsa och livsglädje

Sverige ligger i världstoppen i grenen stillasittande. Åtta av tio skolbarn uppnår inte Folkhälsomyndighetens rekommendation om en timmes fysisk aktivitet per dag. Och stillasittandet ökar dramatiskt under vinterhalvåret, då många barns aktivitet halveras i jämförelse med sommarhalvåret. De 41 skidanläggningarna i Dalarna bidrar med välmående, hälsa och livsglädje genom att locka till rörelse under den kalla årstiden.

Många av oss behöver pepp och roliga aktiviteter för att ta oss ut när det är kallt och mörkt. Ett par timmar på skidor eller snowboard varje vecka är ett välkommet avbrott från skärmen. Det lockar även många barn och ungdomar till föreningar som erbjuder gemenskap och regelbunden fysisk aktivitet. I hemmabackarna och skidspåren ryms både fritidsåkare och föreningar, och genom de lokala anläggningarna minskar de långväga transporterna.

Så varmt välkommen till sköna svängar och skidtag när säsongen drar igång i just din skidanläggning! För det allra bästa sättet att backa sin anläggning är att vi är många som har kul i den.

Många kommuner och skidanläggningar i Dalarna har ett bra och nära samarbete som bidrar till rörelseglädje och folkhälsa. Men för att långsiktigt kunna framtidssäkra skidåkningen, hoppas vi att kommunpolitiker och tjänstepersoner besöker anläggningarna i sin kommun för ett samtal om hur de ska kunna fortsätta bidra med roliga vinteraktiviteter som gör orten attraktiv. Drygt hälften av svenskarna (52 procent) anger att tillgången till friluftsliv är viktig när man väljer bostadsort.

Nya livscykelanalyser visar att skidanläggningars klimat- och kostnadsbelastning per person är jämförbara med exempelvis simhallar och ishallar. En mindre skidanläggning förbrukar till och med 60-70 procent mindre energi än en ishall. Dessutom finns det mycket som kommuner och skidanläggningar tillsammans kan göra för att energieffektivisera, investera i ny teknik och förstärka positiva miljöeffekter som att friluftsområdet skyddar natur, främjar biologisk mångfald och kan användas på fler sätt under sommarhalvåret.

Kommunen kan tillsammans med anläggningen även utveckla strategier för att nå fler kommuninvånare och sänka trösklar för skidovana grupper. Stillasittandet kostar Sverige runt 90 miljarder kronor årligen. Och varje krona som det offentliga satsar på fysisk aktivitet ger samhället fyra kronor tillbaka genom lägre kostnader för vård och hälsa.

Skidåkare, kommunala förvaltningar och politiker kan bidra till att skidanläggningarna fortsätter att vara några av Dalarnas största fritidsgårdar, välkomnande för barn, ungdomar och vuxna. Hoppas att vi i vinter ses i en backe eller i ett skidspår nära dig!