Granbarkborren har minskat något i år. Foto: Skogsstyrelsen

Så nära var mardrömsscenariot med granbarksborren

Granbarkborrens skador har minskat betydligt i Dalarna i år.
– Vi har sett betydligt färre granbarkborrar än ifjol. Vill dock påpeka att kan vara stora skillnader lokalt, säger Mikael Johansson skogskonsulent i Dalarna.

– Det är ändå viktigt att vara på tårna och titta över sin skog.

Sveriges lantbruksuniversitet har på uppdrag av Skogsstyrelsen har gjort en inventering i delar av Götaland och Svealand.

– Någon andra population av granbarkborren kom inte i år. De svärmar på våren och deras avkommor var aldrig riktigt utvecklade när det var dags att svärma igen, säger Mattias Sparf, sakkunnig på granbarkborrar inom Skogsstyrelsen.

Men starten på sommaren 2023 var rena mardrönsscenariet. Varmt, torrt och inte en droppe regn.

– Det spåddes bli som 2018. Vi var verkligt oroliga. Så kom regnet och under andra halvan av sommaren blev tongångarna annorlunda.

– Jag har njutit som fisken i vattnet denna sommar. Starten på sommaren var som sagt minst sagt bekymmersam.

– Regnet gjorde att granen fick vatten och fick kraft att försvara sig mot granbarkborren. Dessutom var de inte tillräckligt många för att kunna döda vitala granar.

Faran inte över

Men Mattias är noga med att poängtera att faran inte är över.

– Vi ligger fortfarande på väldigt höga nivåer. Om det blir en torr sommar 2024 eller 2025 kan det snabbt uppstå stora skador igen.

– Vi startar från en högre nivå av granbarkborrar än vi gjorde under 2018.

I Dalarna är det södra Dalarna som har störst problem med granbarkborren.

– Avesta, Hedemora, Smedjebacken, Ludvika uppemot Djurås är värst drabbade. Sedan avtar det alltmer norröver, konstaterar Mikael Johansson.

Negativ framtidsbild

Mattias Sparf målar inte upp en positiv bild av granbarkborrens framfart i framtiden. Men först måste vi backa några år.

– Går vi 10-15 år tillbaka så kan vi konstatera att det var två av tio somrar som var lämpliga för två generationer av granbarkborren. Blickar vi däremot 20-25 år framåt är det omvänt förhållande. Åtta av tio somrar som är lämpliga.

– Fortsätter klimatförändringarna i samma takt framöver kommer det om 75 år vara varje sommar. Granen kommer att gå en jobbig framtid till mötes, konstaterar Mattias.

Visserligen en bra höst i år men hur ska skogsägarna tänka framgent?

– Det gäller att kolla om det finns granbarkborrar. Det är viktigt att kontrollera sina marker kontinuerligt.