Fler i Dalarna riskerar finansiellt utanförskap utan kontanter

Att det finns en fungerande kontanthantering är viktigt för samhället. I grunden handlar det om att människor ska kunna välja hur de vill betala. Men kontanter är också nödvändiga för människor i digitalt utanförskap och för samhällets krisberedskap.

I den nyligen släppta rapporten Bevakning av grundläggande betaltjänster 2023 konstaterar länsstyrelserna att tillgången till kontanttjänster har försämrats under året. Rapportens slutsats är att det politiska målet om att alla i samhället ska ha tillgång till grundläggande betaltjänster inte nås.

För Dalarna konstaterar länsstyrelsen bland annat att möjligheterna till hantering av kontanter över disk har minskat kraftigt, särskilt för dem som inte är bankkunder och av olika skäl nekas bankkonto. I Orsa saknas också helt hantering av dagskassor.

Utvecklingen i Dalarna speglar ett större skifte från kontanter till digitala betalsätt. Den minskade efterfrågan på kontanter gör det mindre lönsamt för företag att erbjuda kontanttjänster och många aktörer väljer därför att minska eller lägga ned sin verksamhet.

Utvecklingen gör att vi måste ställa oss frågan vilket ansvar staten respektive näringslivet ska ha för kontanthanteringen. Just detta var också en av de frågor som utredningen Staten och betalningarna, som presenterades den 31 mars 2023, haft i uppdrag att utreda.

Även om utredningen föreslår att staten ska ta ett större ansvar för kontanterna, så anser utredningen att det huvudsakligen är privata företag som bör erbjuda kontanttjänster och driva infrastruktur.

En central fråga i utredningen är om verksamheter ska tvingas att ta emot kontanter. Utredningen föreslår ett sådant tvång för offentliga verksamheter och apotek, men vill inte se en generell skyldighet att ta emot kontanter.

Bankomat håller med utredningen om att det är motiverat att lagstifta om skyldighet att ta emot kontanter för vissa livsnödvändiga varor som exempelvis läkemedel. Men vår grundinställning är att lagstadgade krav på privata aktörer att hantera kontanter generellt är en dålig lösning.

För att säkra kontanthanteringen i samhället ser vi i stället gärna en kombination av självreglering bland privata aktörer och statliga insatser som ökar incitamenten för privata aktörer att hantera kontanter.

I slutändan måste det dock vara statens ansvar att inga invånare i Dalarna ska hamna i finansiellt utanförskap. Det betyder att staten måste vara beredd att ta ett finansiellt ansvar för de delar av kontanthanteringen som saknar kommersiell bärkraft.