Politikerna tog tillbaka beslut om fotbollshallen: Ett svek mot barn och unga

Bildtext: Till vänster: Ewa Olsson Bergstedt (SD), kommunalråd som var en av dem som låg bakom att beslutet drogs tillbaka. Uppe till höger Happy Lubwimi Ngalula, ordförande i Skinnskattebergs SK. Nere till höger: Tomas Andersson, sportchef Kbnäppmora AIK. Foto: SD/Niklas Lindh/Privat/Niklas Lindh

Förra veckan fattade kommunfullmäktige i Skinnskatteberg beslut om att köpa in tider i fotbollshallen för att kunna möta ett kraftigt ökat idrottsintresse bland barn och unga. Nu har politikerna ångrat sig och tar tillbaka beslutet.

När politikerna i kommunfullmäktige skulle besluta i en rad ärenden förra veckan så handlade ett av förslagen om att kultur- och fritidsförvaltningen inom sin budget skulle avsätta 500 000 kronor nästa år för att hyra tider i den privatägda fotbollshallen. Orsaken var att intresset för att spela både fotboll och innebandy har ökat kraftigt bland barn och unga i kommunen, vilket i sin tur har lett till akut trängsel och brist på träningsmöjligheter i den kommunala Sporthallen.

Det fick fotbollsklubben Skinnskattebergs SK och innebandyklubben Knäppmora AIK att skriva ett gemensamt medborgarförslag i ärendet, och Moderaterna tog upp ärendet i ett tilläggsyrkande inför fullmäktigemötet förra veckan. Kommunfullmäktiges två moderater röstade för att kommunen skulle hyra tider i fotbollshallen, samtidigt som alla övriga politiker avstod från att rösta. Det innebar att förslaget gick igenom och klubbarnas barn och ungdomar kunde jubla.

Ärenden fick tas om

Men glädjen blev kortvarig. Kommunfullmäktigemötet ajounerades efter osäkerhet om man följde formalian på rätt sätt, och det återupptogs först under måndagskvällen. Det innebar att ärendena kopplat till nästa års budget togs om, och det fick till följd att Moderaternas tidigare förslag om att hyra tider i fotbollshallen klumpades ihop med andra moderata yrkanden. Och nu valde politikerna, som tidigare hade lagt ner sina röster, att istället rösta Nej. Endast moderaternas två ledamöter röstade Ja.

Formellt sett så skickas nu yrkandet om att hyra tider i fotbollshallen tillbaka till kommunstyrelsen för beredning, och så småningom kan det bli nya beslut i fullmäktige. Men det ligger flera månader in i framtiden.

– Jag är jätteförvånad och besviken. I bästa fall kan det bli ett positivt beslut i april och då är utomhussäsongen igång. Behovet är akut Nu. För risken när det inte finns tillräckligt med halltider är att både vi i fotbollen och innebandyn förlorar barn och unga. Intresset kommer att falla, säger Happy Lubwimi Ngalula som är ordförande i Skinnskattebergs Sportklubb.

Hur kommer SSK:s unga att reagera på beslutet?

– Ja jag vet inte hur jag ska förklara det här för dem. Många har varit jublande glada, men nu vet jag inte…. Jag hoppas att vi hittar kraften att motivera dem trots allt…

Besvikelsen är stor även hos Tomas Andersson som är sportchef inom Knäppmora AIK:

– Ja vi har varit så glada att det här gick igenom förra veckan för vi ser hur otroligt mycket idrotten betyder för våra unga, på så många olika plan. Men beslutet nu är oerhört sorgligt. Och på sikt så kommer det här att påverka medlemsantalet i klubben. Absolut! Vi fick verkligen hopp förra veckan, men nu drogs mattan undan…

Alla utom M sa nej

När Dalabygden når moderaten Marie Tollefsen Markström efter det att beslutet om att hyra fotbollshallen har rivits upp, och skickats till kommunstyrelsen för beredning, så är hon upprörd:

– Jag känner mig så bedrövad å alla barn och ungdomars vägnar i Skinnskattebergs kommun. Det är så många som har varit glada efter det här beslutet förra veckan, och så sviker man dem på det här sättet. Det är obegripligt! Jag känner mig både arg och bedrövad. Och det är verkligen pinsamt dåligt skött!

Systemairhallen är en mycket populär fotbollshall dit mängder av idrottande barn och ungdomar från Mellansverige och södra Norrland reser för att spela cuper och ha läger. Men då dessa anordnas mest under skollov och helger, så finns hallen tillgänglig för kommunens unga på vardagkvällar.

Anläggningens verksamhetssamordnare Sandra Bergfalk har förklarat för Dalabygden att hon gärna diskuterar fram en lösning med kommunen för att barn och unga som bor i Skinnskattebergs kommun ska kunna spela fotboll i fotbollshallen. Det är dock en möjlighet som majoriteten av kommunens politiker nu, i praktiken, har valt att säga nej till. Åtminstone för den närmaste tiden.