Parkskolan i Vansbro som idag inrymmer årskurs 1-3 kan rivas för att ge plats åt nybygget. Foto: Jon Norberg
Olle Wiking, sektorchef service, har deltagit i gruppen som gjort behovsanalysen. Foto: Jon Norberg

Skollokaler i dåligt skick – därför bör ny skola och förskola byggas

Vansbro är i ett expansivt skede på grund av att många av kommunens företag går bra. Därför ska kommunen vara så attraktiv att fler väljer att bosätta sig här. För att bli det behöver kommunen satsa på nya lokaler för förskola och skola. Det slås fast i en behovsanalys som en arbetsgrupp presenterat.

Olle Wiking, sektorchef service, ingick i gruppen.

– Vi har tagit fram en behovsanalys utifrån det långsiktiga behovet inom förskola, förskoleklass, fritidshem och årskurs 1-3. Planen är att samlokalisera förskolan i Vansbro centralort.

I genomgången av de befintliga lokalerna, både för förskoleverksamhet, fritidshem och grundskolans årskurs 1-3 konstaterar arbetsgruppen att flertalet lokaler är dåligt skick och behöver renoveras.

– Målsättningen är att utöka från nuvarande sju avdelningar till åtta och göra det i en enda byggnad, om det är möjligt, eller två beroende på förutsättningarna i mark- och detaljplaner.

Riva Parkskolan och Triangeln

Det betyder att man kan ta bort paviljongerna vid Mossebo och riva Parkskolan och Triangeln. De är båda i dåligt skick.

– Nu har vi fått i uppdrag av politikerna att göra en förstudie för att se på vad som får plats på de här ytorna. Ryms all verksamhet på den plats där Parkskolan är idag eller ska den delas så att vissa delar ska lokaliseras i området vid Mossebo?

Man ser fördelar med att samla allt på ett ställe.

– Det är bra för barnen om de blir rotade på ett ställe och det ger ökad flexibilitet när det gäller personalen.

Hänger på kommunens ekonomi

Tidplanen är att något ska hända inom den nuvarande mandatperioden, menar Olle Wiking.

– Sedan får vi se hur vi kan möta upp det med upphandlingar och annat som hör samman med nybyggnation. Därefter tar det ytterligare några år innan byggnaderna står klara. Det hänger ju också på när och hur mycket pengar kommunen kan avsätta för projektet.