Dalarnas föräldrar bör slå vakt om tiden med familjen

Fyra av fem föräldrar vill ägna mer tid åt fritidsaktiviteter tillsammans med sina barn, enligt en ny Sifoundersökning. Samtidigt visar forskning ett samband mellan barns hälsa och deras relation till föräldrarna. Att idrotta tillsammans med barnen kan bidra till att stärka både familjebanden och barnens fysiska och psykiska hälsa, skriver Peter Hodor, generalsekreterare för Svenska Bowlingförbundet.

Det sägs att 90 procent av den tid som föräldrar tillbringar med sina barn äger rum innan barnen fyller 18. Samtidigt upptar arbetslivet en stor del av föräldrarnas tid under åren då barnen är små. I en vardag fylld av måsten är det lätt att råka prioritera bort det vi egentligen tycker är allra viktigast.

Enligt SCB har andelen 16-24-åringar som upplever ängslan, oro eller ångest femdubblats under perioden 1980-2021 och under 2010-talet har andelen 10-17-åringar som söker vård för psykiska besvär fördubblats. Folkhälsomyndighetens studie ”Skolbarns hälsovanor” visar att elevers välmående och deras relation till föräldrarna hänger ihop. Självrapporterade hälsobesvär är vanligare bland barn som har svårt att prata med sina föräldrar.

Samtidigt visar en Sifoundersökning som vi på Svenska Bowlingförbundet låtit göra att nästan 80 procent av Sveriges föräldrar vill ägna mer tid åt fritidsaktiviteter ihop med sina barn. Något som både kan bidra till att stärka familjebanden och främja barnens fysiska och psykiska hälsa.

Inom bowlingen har vi sett de positiva effekterna av en rolig och tillgänglig idrott som kan utövas tillsammans över generationsgränser. Det viktigaste är att hitta något som passar dig och din familj. Ett bra sätt att skapa engagemang är att låta barnen styra valet.

Om det är svårt att hitta mer tid för att vara med barnen kan man försöka skapa förutsättningar för närvaro och tillit i de stunder ni redan har tillsammans. Här är tre tips, framtagna av Rädda Barnen, på hur du kan stärka relationen till de barn du har omkring dig:

1. Bygg relationen i vardagen
Det vardagliga är viktigt, och behöver inte vara komplicerat. Ta dig tid till soffhäng, och bara snacka eller titta på barnens favoritprogram. En pratstund i bilen eller en kram där du inte släpper taget först fyller också på relationskontot. Med äldre barn kan man komma överens om en aktivitet som är exklusiv för er två.

2. Beröm person före prestation
Universell uppskattning som ”Vad glad jag är att jag har dig” eller ”Så spännande att få höra vad du tycker” är viktig. Man kan även ge specifikt beröm, men hellre för ansträngningen än resultatet: ”Vad kul att du prövar själv! Jag ser att du har kämpat med detta.”

3. Minska onödiga konflikter
Som förälder kan man känna att man hamnar i negativa cirklar. Då kan det vara bra att ta detektivrollen för att försöka förstå vad som händer. Kanske kan man ändra på något litet – en aktivitet eller rutin – som bidrar till en mer positiv relation.

Att ge plats för gemensamma intressen och vara närvarande i stunden är avgörande för en stark familjerelation. Ta vara på tiden tillsammans här och nu.