Ola Granholm pekar ut färdriktningen för Orsa. Foto: Privat

Från kris till förebild: Så blev kommunen företagsvänlig

Företagsklimatet är bättre än på många år i Orsa kommun. Det sticker ut i Dalarna och Svenskt Näringslivs årliga kommunranking är om något en fingervisning om att företagsklimatet blomstrar.

Orsa har klättrat till runt 50:e plats på kommunrankingen och på den frågan där företagen själva får bedöma företagsklimatet hamnar Orsa på en tionde plats i landet.

Vad gör man då i Orsa som skiljer sig från övriga Dalarna och som har blivit en sådan framgångsfaktor? Dalabygden träffade Företagarnas ordförande i Orsa, Ola Granholm, för att reda ut begreppen. Men först måste vi backa bandet.

Dystra tongångar

I slutet av 90-talet var det dystra tongångar. Arbetslösheten var högst i hela landet. Affärerna flyttade till Mora, industrier lades ner. Den blomstrande järnvägsknuten med rikedomar i skogen hade tappat gnistan.

– Egentligen var det bara den offentliga sektorn som växte och vi hade väldigt lite nyföretagande, berättar Ola, som är uppväxt i Orsa innan Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, väntade och det blev ett 20-tal år i Stockholm innan han återvände till sin hembygd.

Engagemanget är nyckeln

Idag driver han ett eget företag med inriktning mot utveckling inom näringsliv och samhälle.

– Jag är övertygad om att Orsas framgångar till stor del beror på engagerade och företagsamma personer i Orsa. Dagens generation vill så mycket. Det finns handlingskraft och vi gör saker för Orsas bästa.

Och något av en motor i detta arbete är Ola genom sitt ideella uppdrag som ordförande i Företagarna.

– Jag tror på företagandet som en drivande kraft i Orsa. Vi ska ställa krav på kommunen, men också ge dem välförtjänt beröm när de gör något bra och vi behöver inte vara den som hela tiden driver på, utan göra det som krävs när det behövs. Viktigast är att vi har ett långsiktigt samarbete med ömsesidigt förtroende.

Hur har kommunen tagit emot det här?

– Oerhört bra. I takt med att vi har utvecklat samarbetet har vi dragit upp riktlinjerna tillsammans.

Näringslivsfrukostar och näringslivsrådet är viktiga ingredienser i det arbetet.

– Båda genomförs nio gånger per år. Frukostarna kan ha uppemot 100 besökare och vi varierar alltid var vi är. Från Företagarna fixar vi program och sköter intervjuer, medan Orsa kommun ordnar allt det andra praktiska runtomkring. Här kan företagarna träffas och knyta kontakter.

En gemensam bild framåt

Näringslivsrådet har en liten annan inriktning.

– Här deltar kommunalråd, kommunchef, samhälls- och näringslivschef från kommunen. Vi i företagarna, Visit Orsa, LRF och Orsa besparingsskog är de övriga.

– Det viktigaste är att vi alla har medlemmar som vi representerar och man för inte fram enskilda företagares egna intressen. Det gör att vi hela tiden blickar framåt tillsammans och det här är en bra mötesplats för oss.

Kontinuitet inom politiken

Ola talar även om att kontinuiteten inom den politiska ledningen och Företagarna är viktig.

– Jag vill påstå att det är en framgångsfaktor. Det finns en röd tråd i ett längre perspektiv. Vi vet var vi har varandra och behöver inte börja om hela tiden. Men det får dock absolut inte bli en klubb för inbördes beundran. Det är jag observant på och rädd för. Det får inte bli någon klia-på-ryggen-mentalitet.

Företagarna har även utmanat kommunledningen.

– Förra året utmanade vi kommunledningen i att Orsa ska ha Sveriges bästa företagsklimat. Den bollen tog de direkt.

Har gett resultat

Och Ola berättar med glädje att det redan har gett resultat.

– Vi kan bara bli bättre om vi tittar på kommuner i samma storlek som Orsa och som lyckats bra. Kommunens ledande politiker och tjänstepersoner har varit i Munkfors och åker snart till Vårgårda, kommuner som är duktiga på upphandling och andra pusselbitar i företagsklimatet.

– Jag kontaktar Företagarnas ordförande i de kommunerna. Sedan sätter vi oss ner tillsammans med respektive upplevelser och fakta från kontakterna. Vad är det vi gör och inte gör? Vi skruvar på det hela och tar ett steg till tillsammans.

Vilar inte på hanen

Företagarna och kommunen hävdar att de inte vilar på hanen. De vill ständigt bli bättre.

– Vår uppgift är att ge företagen de bästa förutsättningarna. Kommunen ska göra det enkelt för företagen. Lagar och förordningar ska följas men ingen byråkrati i onödan, avslutar Ola Granholm.