Tetta Svedlund och Hans Östman är båda deltagare i det nya projektet som ska utveckla Svärdsjö. Foto: Hannah Risander
Michael Lisra och Jeanette Harkén driver Bistro Apan i Vikarbyn. Foto: Hannah Risander
Mikaela Willers är keramiker och är en av aktörerna i Vikarbyn. Foto: Hannah Risander

Dalabyarnas arbete är igång för ökad turism

Utvecklingsprojketet “Från byhotell till Visit Village” har kickat igång i sex byar i Dalarna, och processledarna har nu haft uppstartsmöten med stor uppslutning. I en av byarna deltog inte mindre än fem nationaliteter.

Målsättningen med det nya projektet är att skapa fler levande byar. Det ska man göra genom att jobba med platsutveckling och affärsutveckling för de aktörer som finns på de olika orterna för att locka fler besökare till byarna. Dala-Floda, Siljansnäs, Vikarbyn, Venjan, Särna och Svärdsjö är de deltagande byarna och intresset är stort.

– På vårt uppstartsmöte i Särna hade vi deltagare från fem olika länder, allt från Florida i USA till Nederländerna. Något som vi märker tydligt är att många av dem som deltar i projektet är människor med fritidshus eller som är inflyttade till platsen, säger Lotta Backlund, processledare för Visit Village.

Under två år ska aktörer i de olika byarna få jobba med utveckling av byarna och av sina företag eller föreningar. Processen inleds med att kartlägga vilka möjligheter och tillgångar som finns i de olika byarna och undersöka vilka behov som aktörerna har för att kunna växa.

Glädje i Vikarbyn

En av deltagarna i Vikarbyn är keramikern Mikaela Willers som ser många fördelar med att vara med i projektet.

– Vi har fått en bättre sammanhållning i byn och vi försöker få med flera som ska vara med. Man blir taggad av att göra saker tillsammans, till exempel att jag har keramikkurs, sen yogar man hos Barbro och äter middag på Bistro Apan, säger Mikaela.

Hotellägaren Hans Östfjord från Svärdsjö ser det som en chans att få Svärdsjö att växa som destination.

– Det finns ett extremt stort behov hos oss som driver verksamheter här att fler hittar hit. Vi vill lyfta bygden och samarbeta för att skapa bästa förutsättningarna för vår plats. Det känns jättespännande att få vara med och utveckla bygden genom det här projektet, säger Hans.

Dalaguiden Tetta Svedlund som också är verksam i Svärdsjö håller med.

– Projektet ger en möjlighet för enskilda företag inom besöksnäringen, men också i andra branscher att samarbeta och sätta Svärdsjö på kartan. Hitta glädjen tillsammans. Jag som är nybliven pensionär kommer att driva ett litet företag för att hyra ut via Airbnb och så är jag dalaguide via Dalarna Guide och Kultur och kommer att erbjuda guidningar, berättar Tetta.

Unikt arbetssätt för varje by

Projektet följer en struktur där man ska jobba med utveckling på olika sätt, men processledaren Lotta poängterar att varje by jobbar utifrån sina förutsättningar och behov.

– Det kan se väldigt olika ut hur vi kommer att jobba. Allt handlar om vilka behov och vilka mål som byarna själva vill jobba med. Det kan handla om allt från att jobba med prissättning, paketering, produktutveckling eller marknadsföring. Det är det deltagarna som styr, och vi processledare är verktygen som kan hjälpa dem framåt, säger Lotta.

Jeanette Harkén och Michael Lisra driver den omtalade restaurangen Bistro Apan i Vikarbyn.

– Det är bra både för byn och för besökarna. Vi i byn får bättre sammanhållning och besökarna kommer lättare att hitta de lite roligare besöksmålen. För oss som företagare som driver företag på en liten ort kan det ibland vara svårt att nå ut, men när vi kan samarbeta så har ju fler lättare att nå ut till den stora massan, säger Jeanette.

Mikael fortsätter.

–  Genom Visit Village skapar vi ju ett kluster av roliga upplevelser för de som kommer, så att de får mycket mer, som grädden på moset.