Även i vinter kommer Skinnskattebergs kyrka att vara stängd. Foto: Niklas Lindh
Madeleine Ingmarstedt tillträdde som ny kyrkoherde tidigare i höst. Foto: Svenska kyrkan
Lågt stående höstsol vid kyrkogården i Skinnskatteberg. Foto: Niklas Lindh
Heds kyrka bommar igen efter jul. Foto: Mostphotos
Gunnilbo kyrka stängdes redan efter allhelgonahelgen. Foto: Mostphotos

Sammanslagning av församlingar att vänta

Skinnskattebergs församling kan slås ihop med församlingen i Fagersta, Köping eller Surahammar. Och beslut om en sammanslagning kan fattas inom två år. Det berättar Madeleine Ingmarstedt som är ny kyrkoherde i Skinnskattebergs församling.

Det är utmanande ekonomiska tider för Svenska kyrkan och man försöker spara pengar på en mängd olika sätt. I Grängesberg i södra Dalarna kan det till och med bli tal om att försöka sälja kyrkan. Ärendet har nu skickats från församlingen till Västerås Stift för avgörande.

Ett annat exempel är att stänga kyrkor, i synnerhet under vintermånaderna för att spara in kostnader för uppvärmning. Det skedde för samtliga tre kyrkor i Skinnskattebergs församling förra vintern – Heds kyrka, Gunnilbo kyrka och så Skinnskattebergs kyrka.

”Öppet till jul”

Kyrkor öppnades visserligen för att kunna hålla begravningar, men gudstjänster hölls i församlingshem istället. Även den här vintern kommer de tre kyrkorna i församlingen att hållas stängda, berättar Madeleine Ingmarstedt.

– Ja Gunnilbo kyrka stängdes efter allhelgonahelgen. Heds kyrka tror jag vi ska hålla öppen till jul i alla fall, och sen blir det gudstjänster i Hedgården istället. Och även kyrkan i Skinnskatteberg håller vi öppen över jul, innan den blir stängd under resten av vintern.

Planerar för sammanslagning

Förutom vinterstängda kyrkor så är sammanslagningar av församlingar eller pastorat något som övervägs, och det har församlingen i Skinnskatteberg skrivit om till stiftsstyrelsen inom Västerås stift.

– Ja det arbetet har påbörjats men det är ju långsiktigt.

Vilken församling skulle ni kunna slås ihop med?

– Ja det som är aktuellt är ju Köping, Surahammar eller Fagersta. Ser man det geografiskt så är ju Fagersta det närmaste. I slutänden är det ändå stiftsstyrelsen som bestämmer.

När kan det bli ett beslut?

– Ja det kan nog bli ett beslut till nästa kyrkoval, till hösten 2025.

Hur tror du beskedet om en sammanslagning kommer att tas emot i din församling?

– Det brukar ju aldrig bara upplevas som positivt. Men jag brukar säga ”Vi ska inte ha förändringar – vi ska ha förbättringar”. Då känns det mer positivt.

Vad kan bli bättre?

– Ja framför allt ekonomin, att vi kan ha kvar den personal som vi har idag. Den behövs!

Var finns det då pengar att spara genom en sammanslagning?

– Den frågan har jag ställt många gånger under alla år som jag har jobbat i kyrkan. (Skratt) Men personellt så kan man ju exempelvis ha en vaktmästare som åker mellan kyrkorna. Den senaste sammanslagningen som jag var inblandad i var Söderbärke och Norrbärke, och då är det en präst och en vaktmästare som tjänstgör en söndag istället för att det är dubbelt. Därför får kyrkorna inte ligga för långt ifrån varandra. Så för vår del skulle det väl vara mest rimligt att samverka med Fagersta.