En del av brukslängan där bland annat taket är i mycket dåligt skick. Foto: Niklas Lindh

Akut läge för brukslängan – taket riskerar att rasa ihop

Det är skarpt läge för den gamla brukslängan i Skinnskatteberg. De två föreningar som huserar i byggnaden slår nu larm om ett akut renoveringsbehov. Och det eftersatta underhållet kan bli en kostsam historia för fastighetsägaren Skinnskattebergs kommun.

Det är Hembygdsföreningen i Skinnskatteberg och bygdens orienteringsklubb OK Hedströmmen som har sina lokaler i den anrika kulturbyggnaden. I två olika medborgarförslag till Skinnskattebergs kommun skriver de båda föreningarna att situationen nu är extremt allvarlig och att renoveringsbehovet är akut.

– Vaktmästaren som var uppe och tittade på taket konstaterade att det är ett katastrofalt läge för hela taket, säger Johnny Strömberg, ordförande i Skinnskattebergs Hembygdsförening.

Fuktmätare slog i botten

Den nedersta stockraden i den del av byggnaden där muséet huserar är helt rutten och hela ytterväggen vid OK Hedströmmens omklädningsrum är fuktskadad.

– Ja den är totalt genomsur. Jag har ju en fuktmätare så jag testade i ytskiktet inifrån och mätaren slog i botten. Och det gäller ända nerifrån och upp mot taket, berättar Strömberg.

Även elinstallationerna är så gamla att föreningarna har fått rekommendationen att snarast byta ut dem. Dessutom är foder runt fönster trasiga och fönsterbleck saknas.

Vad tänker du kring att byggnaden har fått förfalla så?

– Skinnskattebergs kommun säger sig ju vara en kulturkommun, och då behöver man väl titta till det kulturella kan man tycka. Hembygdsgården är ju från 1860-talet och bland de äldsta byggnaderna i Skinnskatteberg.

Hur reagerar folk som kommer och hälsar på er?

– Ja när det kommer besökare till oss så säger de: ”Det är dåligt underhållet. Gör ni ingenting?” Och då får jag förklara att det är kommunen som äger fastigheten. Och alla säger likadant, att det är förskräckligt hur kommunen gör med en hembygdsgård, där vi har midsommarfirande, kafédagar, och så ser alla det här bedrövliga. Man skäms ju!

Makarna Johnny och Barbro Strömberg under ett möte inne i byggnaden. Foto: Niklas Lindh

Påtalat i flera år

Johnny Strömberg berättar att man under flera års tid har påtalat problemen för kommunen. Det har visserligen installerats värmepumpar, för att slippa höga kostnader för direktverkande el, och så har det lagts om tak över farstubroarna och över ett förråd. Men behovet är enligt föreningarna så oerhört mycket större än så.

Vad kommer att hända om det inte snabbt blir en renovering?

– Ja då kommer taket att braka ihop.

Ansvarige chefen: ”Vi ska titta på det”

Skinnskattebergs kommun har ett redan inplanerat besök i den gamla brukslängan för att skapa sig en bild av renoveringsbehovet. Därefter är frågan om hur finansieringen av åtgärderna ska kunna lösas i en tid då kommunen tvingas skära ner sina kostnader.

Christopher Åberg är tillförordnad VA- och fastighetschef i kommunen, och han är insatt i ärendet. Han vill ge lugnande besked när det gäller kommunens engagemang i ärendet.

– Jag håller med föreningarna och det här är ett behov som har funnits i många år. Jag ska om ungefär en månad, tillsammans med andra personer, titta på lokalen och se över behoven. Och sedan får vi se vad det kan landa på för kostnader, och vad som är rimligt att göra och att inte göra.

– En mindre förhoppning är att vi ska kunna genomföra en slags restaurering under 2024.

Christopher Åberg, tf VA- och fastighetschef. Foto: Skinnskattebergs kommun

Budgeten för år 2024 är ännu inte färdig, men klart är att för innevarande år så lyckades kommunen inte hålla budget. Delårsrapporten för de första åtta månaderna visade på 11,8 miljoner kronor i sämre resultat jämfört med budget. Dessutom är kommunens lokalkostnader så stora att det planeras för att sälja, alternativt riva, flera byggnader. Så frågan är om det kan finnas pengar för en restaurering av brukslängan?

– Vi har ju en budget varje år för reinvesteringar och bruksvärdehöjande renoveringar i våra fastigheter. Och då gör vi varje år en prioritering. Jag kan tycka att då det här har varit på tal under många år men inte blivit av, så skulle jag gärna vilja prioritera det.

Men med eventuellt byte av tak och en del väggar så kan det ju kosta på…?

– Ja men man kan också få statsbidrag för att renovera och restaurera byggnader av den här typen, så det måste vi också kolla upp vad det finns för möjligheter till. Det kanske går att göra något utan att det blir väldigt mycket pengar som går åt.

Hur viktig och värdefull anser du att den här brukslängan är?

– Den är givetvis viktig. Det är ju en fin gammal byggnad som har funnits väldigt länge och har ju en rik historik. Det är ett uppskattat kulturminne så det är viktigt att kunna bevara den.

Under måndagen ska ärendet tas upp i kommunfullmäktige.

Hembygdsgården är en populär samlingsplats framför allt sommartid. Foto: Niklas Lindh