Den senaste delårsrapporten visar på underskott för Skinnskattebergs kommun. Foto: Niklas Lindh (arkiv)

Ekonomisk smäll för kommunen – delårsrapporten en dyster läsning

Den ekonomiska delårsrapporten för Skinnskattebergs kommun visar att man lever över sina tillgångar. Resultatet för årets första åtta månader är betydligt sämre än budgeterat.

Det handlar om ett resultat för årets första åtta månader som är hela 11,9 miljoner kronor sämre än budgeterat. I budgeten för 2023 hade man tagit höjd för att försöka få ett positivt resultat med 10,6 miljoner kronor, men de ambitionerna spricker med råge.

Istället för ett överskott så ligger kommunen på ett underskott med 1,3 miljoner kronor. Det innebär i praktiken att kommunen nu lever över sina tillgångar och att verksamheternas nettokostnader är 102 procent av skatteintäkter och generella bidrag.

För höga kostnader

Vid motsvarande tid för fjolårets bokslut var resultatet ett överskott med 11,5 miljoner kronor. Under det här årets åtta första månader är dock situationen en helt annan. Och det handlar varken om minskade skatteintäkter eller minskade generella statsbidrag, då de posterna faktiskt visar på ökade intäkter jämfört med budget.

Nej istället är det kostnaderna för kommunens verksamheter generellt sett som har skenat och som ligger drygt 24 miljoner högre än budgeterat för årets första åtta månader.

Thomas Lindberg började sin tjänst som kommunchef i Skinnskatteberg efter sommaren. Så här säger han om delårsrapporten och kommunens allvarliga ekonomiska läge:

– Prognosen för helåret är ändå att vi ska redovisa ett plus på 885 000 kronor. Delårsrapporten är ju en sak, men med prognosen för helåret ser det ut som att vi når en budget i balans. Men generellt sett är det ett tufft ekonomiskt läge för många kommuner och vi är en av de kommunerna.

Tjänster som inte tillsätts

Att det ändå kan bli ekonomisk balans sett till helåret beror enligt kommunchefen på flera saker, bland annat att vakanta tjänster inte har tillsatts.

– Ja på totalen ser det ändå bättre ut än vad vi trodde för några månader sedan. Så man har gjort effektiviseringsåtgärder redan under innevarande år. Men vi har ett tufft läge och behöver göra effektiviseringar även 2024 och 2025.

Med tanke på det ekonomiska läget – finns det anledning för kommuninvånarna att känna oro?

– Jag tror att man måste vara medveten om hos oss, liksom inom de flesta kommuner och organisationer, att det är några tuffa år som vi har framför oss. Men när vi tittar på förslag på vad som behöver göras, så är ju utgångspunkten att göra effektiviseringar som drabbar verksamheten så lite som möjligt.

– Det här är något som vi måste jobba med varje dag under de kommande åren. Det behöver vi vara inställda på. Och framför allt att vi måste fokusera på den lagstadgade verksamheten som vi har.