Hjärtstartare måste bli tillgängliga dygnet runt

Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtat av någon orsak stannar och leder till omedelbar medvetslöshet och död om inget görs. Hälften av dem som drabbas är till synes friska människor utan tidigare symptom. Majoriteten är medelålders och äldre, men även unga, vältränade drabbas. Utanför sjukhus drabbas varje år närmare 6 000 personer i Sverige av hjärtstopp där hjärt-lungräddning påbörjas. Endast omkring 600 överlever.

Om en hjärtstartare används inom 3-5 minuter är överlevnadschansen för den som drabbas av ett plötsligt hjärtstopp upp till 70 procent. Vittnen på plats behöver snabbt ringa 112, utföra hjärt-lungräddning och hämta hjärtstartare, förutsatt att en sådan finns i närheten och inte är inlåst. En ny undersökning genomförd på uppdrag av Hjärt-Lungfonden visar att nio kommunhus i Dalarna har en hjärtstartare, men att bara två av dem är tillgängliga dygnet runt. Sex kommuner i länet har inte svarat.

Vid plötsligt hjärtstopp minskar chansen att överleva med cirka tio procent för varje minut som går utan livräddande insatser. Samtidigt är det färre än en av tio drabbade som kopplas till en hjärtstartare innan ambulansen kommer fram. Bara en av tio hjärtstartare i landets kommunhus är tillgänglig dygnet runt, ofta på grund av att den är placerad inomhus och bara tillgänglig under kontorstid. Dessutom finns alltför få hjärtstartare i omedelbar närhet till den plats där de allra flesta hjärtstopp sker, det vill säga i hemmet.

Tack vare privatpersoner, frivilliga livräddare och blåljusfordon utrustade med hjärtstartare fördubblades överlevnaden i plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i början av millenniet. På senare år har överlevnaden legat stilla på ungefär 600 räddade liv. Men 2022 ökade siffran till hela 677 av 5 889 drabbade, beroende på att ambulanserna hinner fram snabbare och att allt fler drabbade får hjärt-lungräddning och strömstöt av en hjärtstartare innan ambulansens ankomst.

För att säkra en fortsatt positiv utveckling krävs att:
– Hjärtstartare görs tillgängliga dygnet runt genom att placeras i olåsta utrymmen eller i skåp utomhus.
– Hjärtstartare i högre grad placeras i eller i anslutning till bostadsområden.
– Tillgång till hjärtstartare betraktas som en livräddande åtgärd i likhet med brandvarnare för bostadsområden.
– Fler utbildar sig i hjärt-lungräddning. Att kunna känna igen ett hjärtstopp, larma 112 och starta hjärt-lungräddning är en färdighet majoriteten av ett samhälle bör ha, vilket stöds av läroplanen för grundskolan.
– Varje år dör långt över 5 000 av de som drabbas av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige, trots påbörjad hjärt-lungräddning.

Nu behöver politikerna agera för att göra det som krävs för att rädda fler liv i Dalarna!