Bakteriemysteriet vid populära badsjön ska utredas

En av de få badplatserna i Skinnskattebergs kommun har varit hårt drabbad av bakterier. Det handlar om höga halter av bakterier och orsakerna kan vara…