Kommunchefen Thomas Lindberg utanför sin nya arbetsplats i Skinnskatteberg. Foto: Skinnskattebergs kommun
Arboga är Thomas Lindbergs hemmaplan, varifrån han kommer att dagpendla till Skinnskatteberg. Foto: Niklas Lindh
Kenneth Johansson, räddningschef i Skinnskatteberg, framför den mycket gamla och trånga brandstationen. Foto: Niklas Lindh

Nye kommunchefen om de tuffa utmaningarna

Redan under en av de första arbetsdagarna som ny kommunchef i Skinnskatteberg blev läget skarpt för Thomas Lindberg. Då konstaterades det första fallet av afrikansk svinpest hos ett vildsvin i grannkommunen Fagersta. Och snart spärrades även en del av Skinnskattebergs kommun av.

52-årige Thomas Lindberg är på väg i bil från hemmet i Arboga till sin nya arbetsplats i Skinnskatteberg när Dalabygden får en pratstund med honom. Det är ett fullspäckat arbetsschema med mängder av möten som gör att ett fysiskt möte med Dalabygden i kommunhuset inte går att ordna under veckan. Flera av mötena är kopplade till det nya hotet om afrikansk svinpest som drabbar delar av den kommun där Lindberg nu är högste tjänsteman.

– Ja den östra delen av kommunen ingår ju i det här avspärrade området. Vi har ju dialog med Jordbruksverket, vi går ut med information på vår hemsida och har öppna kanaler i den här frågan. Det är också diverse samverkansmöten på agendan om det här. Det är oerhört viktigt att försöka ha så bra information utåt som möjligt och att det för invånarna går att ställa frågor till de personer som jobbar med det här hos oss, om det råder oklarheter.

Hur kan ni stötta personer som drabbas av den här situationen?

– Det som nu är aktuellt för oss nu är diskussioner med de näringsidkare som berörs i det här området. Vi har ett antal hos oss som är berörda och det är frågor om vad som kommer att hända med dem, vilka eventuella ersättningar som det kommer att finnas från statens sida om man blir drabbad ekonomiskt och så vidare.

Pendlandet en livsstil

Thomas Lindberg är 52 år och är Arbogabo sedan mycket lång tid tillbaka. Han har under flera år jobbat i Lindesbergs kommun som förvaltningschef, och har dagpendlat. Pendlandet var något som fick Skinnskattebergs förre kommunchef att sluta efter bara ett år, men Lindberg beskriver pendlandet som en del av hans livsstil.

– Ja jag har ju en vana av att pendla till mitt jobb. Jag gillar dessutom att åka bil så det känns inte konstigt.

Skinnskattebergs kommun har skildrats flitigt i media de senaste åren. Dalabygden har bland annat skrivit om konflikter mellan förtroendevalda, mellan tjänstemän och så om konflikten mellan det dåvarande socialdemokratiska kommunalrådet Lena Lovén Rolén och den tidigare kommunchefen Marie Tollefsen Markström, och där det slogs fast i en oberoende utredning att den senare hade blivit utsatt för kränkande särbehandling av Lovén Rolén.

Brandstationsfrågan igen

Frågan om en ny brandstation har också stötts och blötts i kommunen, beslut har fattats på felaktiga grunder och kommunen har fått kritik av Förvaltningsrätten som har upphävt beslut. Och debattklimatet mellan förtroendevalda har varit högljutt och vasst, i såväl kommunfullmäktiges möten som i sociala medier. Det är i den organisatinen som Thomas Lindberg nu har tagit klivet in som högste tjänsteman.

– Jag har inte haft någon anledning att gräva i det som har varit utan jag tänker på var vi är nu och vart vi ska i framtiden. Det blir mitt fokus.

Vad säger du om brandstationsfrågan då?

– Ja det har ju varit som en följetong, en väldigt lång process. Och det är viktigt att man bestämmer sig för vilken väg man vill gå. De flesta kommuninvånare vill ju veta hur det kommer att bli, så vi behöver återaktualisera den frågan, ta beslut och få ett avslut där.

Vad har du själv fått för intryck av kommunen?

– När jag kom på plats så fick jag en bra känsla när jag träffade både politiker och tjänstepersoner, arbetskamrater och kollegor. Det känns positivt. Jag skulle säga att jag under min första tid har upplevt en önskan och ett driv att man vill utveckla sin egen kommun och att man vill framåt.

Ekonomi, jobb och VA

Thomas Lindberg hävdar att det finns mycket som talar för Skinnskattebergs kommuns del, allt ifrån exempelvis natur och friluftsliv till föreningsliv och kultur. Och där han imponeras över den ideella kraft som är så viktig i bygden. Men det som oroar särskilt är ekonomin.

– Ja det är ju en av de stora utmaningarna vilket är gemensamt för många kommuner. Sen är kompetensförsörjningen en viktig del framöver. Och sen för det tredje så behöver vi titta på investeringar, fastigheter, lokaler, och så stora behov av investeringar i vårt VA-nätverk. Det är en utmaning som vi också delar med många andra kommuner.