Så får vi en tryggare stadskärna i Falun och mer liv året runt

Vem vill inte ha en tryggare, attraktivare och mer tillgänglig stadskärna i Falun?

Vi har en levande stadskärna fylld med butiker, restauranger och olika typer av service. Dagtid rör sig många människor i centrum, vilket är viktigt för att skapa en trygg och säker stadskärna. Ju fler som rör sig i centrum, desto större möjlighet har vi att tillsammans hjälpas åt att skapa en ökad trygghet.

Under sommarhalvåret finns möjlighet för näringsidkare att söka om platsupplåtelse för att erbjuda uteservering. Det är tillfälliga byggnationer som görs på allmän platsmark och som sedan försvinner i samband med att den mörkare och kallare delen av året infaller. Vill vi ha det så?

Från näringsidkare som bedriver restauranger har frågan lyfts om möjligheten att kunna ha permanenta uteserveringar, i likhet med vissa andra städer i Sverige. Men fram till idag har detta inte ansetts möjligt i Falu kommun på grund av detaljplaner, antagna riktlinjer för uteserveringar och andra hinder.

Det ligger i mångas intresse att skapa en trygg, attraktiv och tillgänglig stadskärna. Centerpartiet skulle gärna se att det vore möjligt för näringsidkare att ha permanenta uteserveringar året om. Det innebär fler personer som rör sig i centrum och kan stävja otryggheten. Permanenta lösningar, istället för dagens tillfälliga uteserveringar, skulle även möjliggöra uteserveringarna att kunna byggas både mer estetiska och inte minst mer tillgängliga för personer med olika behov. Men även kunna planeras på ett sätt som inte begränsar tillgängligheten till stadens gator och torg, vilket tillfälliga lösningar kan göra.

Centerpartiet vill se att Falu kommun tar stafettpinnen och ser över hur permanenta uteserveringar skulle kunna bli verklighet i ett tryggare, attraktivare och mer tillgängligt Falu centrum. Därför har vi lämnat in en motion till kommunfullmäktige där vi hoppas få stöd från övriga politiska partier att se över förutsättningarna för att möjliggöra permanenta uteserveringar i Falu centrum.

Tänk vilken levande stadskärna vi skulle kunna få, året runt!