Så har Wij blommat mer efter bolagets konkurs

I lördags var det skördefest på Wij trädgårdar och i och med denna dag går trädgården in i en höstsäsong.