Så skapar du ökat värde med fetved i din skog

En tusenårig metod för att skapa motståndskraftigt trä används nu av allt fler skogsägare. Fetved, som det kallas, är furuvirke som har en hög andel…