Planen: Åtta nya naturreservat

Åtta nya områden i Orsa håller just nu på att avsättas som naturreservat. Naturskyddsföreningen har i sin nyligen gjorda skogsinventering pekat på att ett 50-tal…